Μαθησιακές δυσκολίες στο νηπιαγωγείο.

Ο ρόλος του νηπιαγωγείου στην πρώιμη ανίχνευση και πρόληψη των μαθησιακών δυσκολιών

Στη σημερινή εποχή είναι ευρέως αποδεκτό, ότι όλοι οι γονείς επιθυμούν τα παιδιά τους να έχουν μια πολύ καλή ακαδημαϊκή απόδοση, μια και αυτή ενδέχεται να τους δώσει ένα καλύτερο μέλλον, πιο ευοίωνο με ανοικτούς δρόμους και ευκαιρίες για επιτυχία. Μια μερίδα παιδιών όμως, θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στο σχολικό πλαίσιο. Τα παιδιά αυτά, ενδεχομένως να ανήκουν στο ευρύτερο φάσμα των Μαθησιακών Δυσκολιών.

Τι είναι Μαθησιακές Δυσκολίες

Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες αναφέρεται σε κάθε είδους προβλήματα που οδηγούν στη σχολική υποεπίδοση ή αποτυχία σε παιδιά που έχουν κανονική φοίτηση, παρακολουθούν το πρόγραμμα της τάξης τους, δεν κατατάσσονται στα “άτομα με ειδικές ανάγκες”, δεν παρουσιάζουν συγκεκριμένα και σοβαρά νοητικά, ψυχολογικά ή σωματικά προβλήματα.

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μία αναπτυξιακή διαταραχή, όπου μπορεί να ανιχνευθεί από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ατόμου με χαρακτηριστικά τις δυσκολίες στη χρήση και οργάνωση του γραπτού λόγου αλλά και τις δυσκολίες στην ανάγνωση. Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση της εγκυμονεί δυσκολίες ζωής που ίσως δεν θα μπορέσουν να ξεπεραστούν (Τζουριάδου, 2006).

Η διάγνωση συνήθως των Μαθησιακών Δυσκολιών, γίνεται συνήθως με την αρχή της φοίτησης του παιδιού στο Δημοτικό Σχολείο. Εντούτοις, φαίνεται πως παιδιά που εκδήλωσαν μαθησιακές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό σχολείο, εμφάνισαν, στην πλειονότητά τους, κάποιες πρώιμες ενδείξεις κατά τη νηπιακή ηλικία, που αφορούσαν κυρίως τη δυσανάλογη, σε σχέση με τα συνομήλικα τους παιδιά, δυσκολία στην κατάκτηση, την ανάκληση και τη διαχείριση γνώσεων, χρήσιμων κυρίως για την εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων.

Έτσι, όσο πιο νωρίς εντοπιστούν οι δυσκολίες αυτές, τόσο πιο ευοίωνο προδιαγράφεται το μέλλον των παιδιών αυτών τόσο στο μαθησιακό, όσο και σε άλλους τομείς.

Η πρόληψη στις μικρές ηλικίες, όπως και σε κάθε ηλικία, είναι πολύ σημαντική καθώς μέσα από την λεπτομερή και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση μπορούν να εντοπιστούν τα σημεία εκείνα τα οποία, που εάν παραμεληθούν και δεν εντοπιστούν εγκαίρως, είναι ικανά, αργότερα και όταν το παιδί θα έρθει σε επαφή με τον γραπτό λόγο, να οδηγήσουν σε δυσκολίες τόσο στην κατάκτηση και επεξεργασία του γραπτού λόγου (διαταραχές σχολικής μάθησης: Μαθησιακές δυσκολίες / Δυσλεξία) όσο και στην επεξεργασία του προφορικού λόγου (εξελικτικές φωνολογικές διαταραχές και ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές.

Ο ρόλος του νηπιαγωγείου

Το νηπιαγωγείο ως χώρος εκπαίδευσης, αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό σχολικό πλαίσιο, μια και σε αυτό εδραιώνονται οι βάσεις για την περαιτέρω σχολική ζωή ενός μαθητή. Το νηπιαγωγείο ως εκπαιδευτικός χώρος, παρέχει στα παιδιά πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης, διερεύνησης, ανακάλυψης, παιχνιδιού και απόλαυσης. Ο χώρος αυτός είναι ένας χώρος στον οποίο μπορεί κανείς να εντοπίσει παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες, χωρίς αυτή η διαδικασία να είναι επίπονη συναισθηματικά για τα παιδιά.

Το νηπιαγωγείο είναι χώρος συνολικής, σφαιρικής εκπαίδευσης του παιδιού. Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα ο γενικός σκοπός του νηπιαγωγείου είναι η ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων μέσα σε κλίμα ελευθερίας , ασφάλειας και προβληματισμού. Στις μέρες μας όμως, που όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες και τα αναπτυξιακά προβλήματα ο ρόλος της νηπιαγωγού διευρύνεται. Καλείται όχι μόνο να εκπαιδεύσει, αλλά και να διακρίνει τυχόν δυσκολίες των νηπίων ώστε να είναι δυνατή μια έγκαιρη παρέμβαση. Είναι ένα από τα πλέον δύσκολα καθήκοντα ενός παιδαγωγού με πολλές προεκτάσεις. Το νηπιαγωγείο μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόληψη δευτερογενών προβλημάτων. Οι νηπιαγωγοί έχοντας πολλές ώρες ένα παιδί που πιθανόν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ανάμεσα σε άλλα παιδιά (που δίνουν το μέσο όρο ανάπτυξης και δεξιοτήτων τουλάχιστον σε επίπεδο τάξης) μπορούν με τη μέθοδο της παρατήρησης και της καταγραφής της συμπεριφοράς να υποπτευθούν, να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τις διαφορές που χαρακτηρίζουν τα παιδιά αυτά (Μαρκοβίτης, 1998).

Στο νηπιαγωγείο δεν μπορεί κανείς να διαγνώσει ένα παιδί ότι παρουσιάζει Μαθησιακές Δυσκολίες, μια και οι Μαθησιακές Δυσκολίες, μπορούν να γίνουν διαγνώσιμες μετά την ηλικία των έξι ετών. Στο νηπιαγωγείο μπορούν όμως να εντοπιστούν δυσκολίες, για τις οποίες αν δεν γίνει παρέμβαση, μπορούν στη συνέχεια να μετατραπούν σε μαθησιακού τύπου δυσκολίες, κατά τη φοίτηση του παιδιού στη Δημοτική Εκπαίδευση.

Ασφαλώς ούτε οι νηπιαγωγοί δεν κάνουν ακριβή διάγνωση. Κάτι τέτοιο ούτε στην αρμοδιότητά τους είναι, ούτε σωστό από δεοντολογική άποψη. Είναι ευνόητο ότι τέτοιου είδους διάγνωση γίνεται από ομάδα ειδικών επιστημόνων και πάντα σε συνεργασία με την οικογένεια. Η συνεισφορά όμως των νηπιαγωγών μπορεί να αποδειχτεί σημαντική.

Πότε πρέπει να ανησυχήσουν οι γονείς

Πολλοί εκπαιδευτικοί της προσχολικής ηλικίας έχουν επιδιώξει να συνθέσουν μία γενική εικόνα των παιδιών που μελλοντικά θα έρθουν αντιμέτωπα με σχολικές δυσκολίες. Το προφίλ των παιδιών αυτών περιλαμβάνει κινητικές και γλωσσικές δυσκολίες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελεί η αδυναμία τους να διαχειριστούν αντικείμενα εύστοχα, να περιγράψουν κάποιο αντικείμενο, να συμμετέχουν σε μία συζήτηση, να ονοματίσουν σχήματα και χρώματα, να διατηρήσουν την προσοχή τους σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, να ακολουθήσουν οδηγίες αλλά και να αλληλεπιδράσουν με τους άλλους. ( Ηallahan, Kauffman, Lloyd, 1996)

Συγκεκριμένα , οι δυσκολίες που μπορεί να εμφανιστούν στα νήπια είναι οι εξής:

Λόγος και ομιλία

 • Δυσκολίες στην άρθρωση
 • Έλλειμμα στη φωνολογική επίγνωση
 • Περιορισμένη χρήση λεξιλογίου
 • Δυσκολία στην εκμάθηση νέων λέξεων
 • Μη επαρκής αφηγηματικός λόγος
 • Δυσκολία στην οργάνωση της προφορικής έκφρασης
 • Δυσκολίες στη μη λεκτική επικοινωνία

Δυσκολίες λεπτής κίνησης

 • Δεν μπορεί να κρατήσει καλά το μολύβι και δεν μπορεί να ελέγξει την κίνηση του μολυβιού
 • Δεν μπορεί να χρωματίσει στο πλαίσιο
 • Δεν μπορεί να ελέγξει την κίνηση του ψαλιδιού

Δυσκολίες συγκέντρωσης 

 • Δυσκολία στην παρακολούθηση μιας ιστορίας
 • Δεν μπορεί να μείνει συγκεντρωμένο σε ένα διάλογο
 • Δεν μπορεί να ολοκληρώσει μια δραστηριότητα με την οποία ασχολείται
 • Δεν μπορεί να εστιάσει την προσοχή του σε λεπτομέρειες ή κάνει λάθη απροσεξίας στις σχολικές εργασίες
 • Χτυπάει τα χέρια και πόδια ή στριφογυρίζει όταν κάθεται
 • Δυσκολεύεται να δώσει προσοχή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σε σχολικά έργα
 • Φαίνεται σαν να μην ακούει όταν οι άλλοι του απευθύνουν τον λόγο
 • Έχει δυσκολίες να ασχοληθεί με ήσυχες δραστηριότητες
 • Μιλά πάρα πολύ
 • Αποφεύγει εργασίες που απαιτούν νοητική ένταση

Δυσκολίες κατανόησης

 • Το παιδί ενώ φαίνεται ότι μας παρακολουθεί δεν μπορεί να κατανοήσει την ιστορία που ακούει, άρα έχει δυσκολία με τις ερωτήσεις που του υποβάλλονται
 • Μπορεί επίσης να αντιμετωπίζει δυσκολία στην αναδιήγηση της ιστορίας
 • Δυσκολία στην εκτέλεση εντολών

Δυσκολίες προμαθηματικών εννοιών

 • Δυσκολεύεται στις πρωτομαθηματικές έννοιες π.χ. Μεγάλο-μικρό, πάνω-κάτω, χρώματα, σχήματα, ταξινόμηση, αντιστοίχηση
 • Δυσκολία στην αναγνώριση των αριθμητικών συμβόλων, τουλάχιστον μέχρι το 5

Δυσκολίες κοινωνικοποίησης και προσαρμογής

 • Το παιδί δεν ευχαριστιέται με την επαφή του με άλλα παιδιά
 • Επιλέγει να παίζει μόνος του
 • Κλαίει έντονα
 • Έχει διάφορα ψυχοσωματικά θέματα, π.χ. Πονάει η κοιλιά του
 • Δεν μπορεί να εκτελέσει οδηγίες, κανόνες

Σε περίπτωση που παρουσιάζονται στο παιδί νηπιακής  ηλικίας αρκετά από τα προαναφερόμενα στοιχεία, τότε θα πρέπει οι γονείς να απευθυνθούν αρχικά στη νηπιαγωγό του παιδιού τους και στη συνέχεια σε κάποιον ειδικό.

Η πρώιμη ανίχνευση είναι υψίστης σημασίας για το μέλλον των παιδιών, επειδή μας επιτρέπει να οργανώσουμε έγκαιρα παρεμβατικά προγράμματα, να στηρίξουμε ψυχολογικά τα παιδιά και τις οικογένειές τους και να προλάβουμε ίσως περισσότερο σοβαρές επιπλοκές.

 • Αν σας πουν ότι το παιδί σας θα είχε όφελος εάν περνούσε από περαιτέρω αξιολόγηση σε κάποιο τομέα των αναπτυξιακών του δεξιοτήτων, αυτό είναι κάτι που δεν λέγεται επιπόλαια. Οι νηπιαγωγοί βλέπουν το παιδί σας όχι μόνο όπως είναι τώρα αλλά όπως θα είναι στο Δημοτικό Σχολείο. Επιθυμούν να του προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια το συντομότερο δυνατό, οπότε δείξτε εμπιστοσύνη.

Το σώμα μου.

Στο Νηπιαγωγείο  – Το σώμα μου  είναι ένα θέμα που το προσεγγίζουμε συνήθως με πίνακες αναφοράς, φύλλα εργασίας, τραγούδια σε συνδυασμό με χορό, ρυθμικά παιχνίδια, τόμπολες.

Θεωρούμε όμως καμιά φορά δεδομένο ότι τα παιδιά έχουν κατακτήσει τις έννοιες του χώρου:

Το σχήμα του σώματος είναι η εικόνα που έχουμε για το σώμα μας. Το παιδί πρέπει να γνωρίσει τα διάφορα μέρη του σώματός του, ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιεί τέλεια. Θα μπορέσει , έτσι, να συντονίσει καλύτερα τις κινήσεις του, να έχει καλύτερη ισορροπία και να αποφεύγει τις άσκοπες κινήσεις.

Τα εσωτερικά Όργανα του Ανθρώπινου Σώματος

Ένας πίνακας αναφοράς για το κυκλοφορικό σύστημα, το πεπτικό σύστημα, το αναπνευστικό σύστημα και τον ανθρώπινο σκελετό.
 Οι αισθήσεις μας είναι η πηγή όλων των γνώσεων μας για την υλική εξωτερική πραγματικότητα. Μας βοηθούν να γνωρίσουμε τον κόσμο , να επικοινωνήσουμε , να αισθανθούμε … Γεννιόμαστε με αυτές και αποτελούν το καλύτερο διαβατήριο για να γνωρίσουν το νέο τους κόσμο. Μας συνοδεύουν στην υπόλοιπη ζωή μας και είναι πάντα εκεί, έτοιμες να μας βοηθήσουν σε ό,τι χρειαστούμε.
Όλοι μας μεγαλώσαμε γνωρίζοντας ότι οι αισθήσεις είναι πέντε: η ακοή, η όσφρηση, η όραση, η γεύση και η αφή.
Μάθαμε ένα ποίημα για τις αισθήσεις.
Με τα μάτια βλέπω,
με τα αυτιά ακούω,
με τα δάχτυλα αγγίζω.
Με τη μύτη μυρίζω, 
με το στόμα γεύομαι,
τί καλά περνώ.

Τί εννοεί ο δάσκαλος όταν μας λέει..

Η σχέση των γονιών με το δάσκαλο δεν είναι πάντα και η πλέον αρμονική και αυτό γιατί εμείς οι γονείς πολλές φορές νιώθουμε ότι μας κάνει υποδείξεις για το πώς να «κάνουμε τη δουλειά μας».

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και αντίστροφα. Κανένας δάσκαλος δεν περιμένει από εμάς να μάθει πώς να κάνει τη δική του δουλειά.

Ευτυχώς, έχουν όλοι λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση, πολλοί έχουν ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία και οι περισσότεροι αγαπούν τόσο τη δουλειά τους, ώστε να μπορούν να την κάνουν με συνέπεια, ευαισθησία και εξαιρετικά αποτελέσματα.

Εδώ σας παρουσιάζουμε αυτά που μας λέει (συνήθως) ο δάσκαλος του παιδιού μας και τις αληθινές τους εξηγήσεις!

1. Τι λέει ο δάσκαλος:
 «Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα παιδί με ανεξάρτητο πνεύμα.»
Τι εννοεί: « Είναι άτακτο, δεν ακούει τις οδηγίες, είναι απείθαρχο και αντιδραστικό!»

2. Τι λέει ο δάσκαλος: «Ακολουθεί τη δική του αισθητική»
Τι εννοεί: «Μα πως αφήνουν αυτό το παιδί να ντύνεται έτσι;, να έχει μακριά μαλλιά και να φοράει σκισμένα τζην;

3. Τι λέει ο δάσκαλος: «Το παιδί σας δεν εξαντλεί όλες του τις δυνατότητες»
Τι εννοεί: Είναι ελαφρώς τεμπέλης , γι’ αυτό καλό θα ήταν να το προσέχατε λίγο περισσότερο»

4Τι λέει ο δάσκαλος: «Έχει σαφώς πολλή υποστήριξη στο σπίτι.»
Τι εννοεί: Κάνει αυτό που θέλει και εσείς μάλλον δεν τον προτρέπετε να διαβάσει, να υπακούει, να είναι προσεκτικός και πειθαρχημένος. Με λίγα λόγια είναι κακομαθημένο!
Εναλλακτικά εννοεί: Καλά μη γελιόμαστε. Ξέρω ότι όλες του τις εργασίες τις κάνετε εσείς!

5. Τι λέει ο δάσκαλος: «Έχει κάνει σημαντικές προόδους»
Τι εννοεί: «Είστε σε πολύ καλό δρόμο ως γονιός»

6. Τι λέει ο δάσκαλος: «Είναι ένα άψογο παιδί, δεν έχω να του προσάψω τίποτα»
Τι εννοεί: «Είστε εξαιρετικοί γονείς»

Ωστόσο πέρα από όλα αυτά που θα ήθελε να πει κάθε δάσκαλος στους γονείς η αλήθεια είναι μια:
Οι δάσκαλοι είναι εκπαιδευτικοί και όχι νταντάδες.   Είναι επαγγελματίες που εργάζονται καθημερινά με παιδιά, και συχνά βλέπουν τα παιδιά μας από διαφορετική σκοπιά σε σχέση με αυτή που το βλέπουμε εμείς. Αυτό που θα ήθελαν από εμάς είναι τα εξής:

Αν θέλουν να μας δώσουν κάποιες συμβουλές για το παιδί μας, ας μην αντιδράμε άσχημα. Καλό είναι να ακούμε και να αποδεχόμασταν τις συμβουλές τους, όπως θα κάναμε με ένα γιατρό ή ένα δικηγόρο.

Συνήθως οι γονείς δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα αρνητικό για το παιδί τους. Όμως κάποιες φορές, καλό θα ήταν να λαμβάνουμε τις έγκαιρες προειδοποιήσεις τους, ώστε να προλάβουν και να αποτρέψουν κάποιο πρόβλημα που μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερο σε το μέλλον.
Συνεπώς καλό θα ήταν να αποφεύγουμε τις όποιες δικαιολογίες όταν πρόκειται για τα παιδιά μας. Μερικοί γονείς βρίσκουν δικαιολογίες ανεξαρτήτως των αντικειμενικών δεδομένων, και τότε θα μεγαλώσουν παιδιά που θα εξελιχθούν σε ενήλικες που πάντα θα ψάχνουν δικαιολογίες.
Αν υπάρχει πρόβλημα, ζητήστε από το δάσκαλο να σας υποδείξει μερικές καλές ιδέες για να δώσετε κίνητρο στο παιδί σας εντός και εκτός της τάξης, που να συνάδουν με την προσωπικότητά του.
Αν πάλι ανησυχείτε για το παιδί σας, διατυπώστε τις ανησυχίες σας στο δάσκαλο χωρίς ευθεία επίθεση, εξηγώντας του όσα σας διηγείται το παιδί στο σπίτι.
Ζητήστε του να σας συμβουλέψει τι πρέπει να κάνει το παιδί για να αισθάνεται ασφάλεια και ζητήστε τη διαβεβαίωσή του ότι μόλις υποπέσει κάτι στην αντίληψή του θα σας ενημερώσει άμεσα.
Και αποφύγετε να του δείξετε ότι είναι ανεπαρκής.
Ακόμη κι αν πιστεύετε πως ότι δεν προετοιμάζει τα παιδιά σωστά, διατυπώστε την ερώτηση πιο διπλωματικά ώστε να μην προσβάλετε με ευθύ τρόπο το δάσκαλο. Πείτε για παράδειγμα: «Αναρωτιέμαι γιατί το παιδί μου δεν τα πήγε καλά, εφόσον διαβάσαμε μαζί όλα όσα μας υποδείξατε» και ζητήστε του να σας υποδείξει μερικούς τρόπους να αποφύγετε παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον.
Εμπιστοσύνη, στήριξη και συνεργασία είναι οι τρεις λέξεις κλειδιά  για μια αρμονική συνεργασία μεταξύ δασκάλων γονέων και παιδιών!

Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο!!!

Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Ξεκίνησε η επιμόρφωση για την πιλοτική εφαρμογή - Εργασιακά Νέα

Για  δεύτερη χρονιά  φέτος η γλώσσα των Αγγλικών  διδάσκεται επίσημα στο πρόγραμμα των νηπιαγωγείων με δύο ώρες την εβδομάδα.

Σκοπός του προγράμματος των Αγγλικών στα νηπιαγωγεία είναι μία πρώτη εξοικείωση με ένα βασικό λεξιλόγιο και βασικές δομές τις αγγλικής γλώσσας.

Εξυπακούεται ότι ο τρόπος προσέγγισης για τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι απολύτως παιγνιώδης.

Μέσα από δραστηριότητες επικοινωνιακού χαρακτήρα, παιχνίδια, τραγουδάκια, στιχάκια, ζωγραφική, κλπ.

Σκοπός μας είναι τα παιδιά να έχουν μία ευχάριστη πρώτη επαφή και μία θετική προδιάθεση για την αγγλική γλώσσα

που θα τα ακολουθεί και στα επόμενα χρόνια.

Φέτος στο νηπιαγωγείο μας τα αγγλικά διδάσκονται στο νηπιαγωγείο μας από την φανταστική κυρία Μαρία.

 

Οι κανόνες της τάξης…

Στην ομαλή προσαρμογή των νηπίων στις απαιτήσεις του ημερήσιου προγράμματος απαραίτητο εργαλείο,  αποτελούν οι κανόνες της σωστής συμπεριφοράς

Νηπιαγωγός για πάντα....: Οι Κανόνες της Σοφής Κουκουβάγιας

Ζωγραφίσαμε την κυρία κουκουβάγια Βάγια, τη σοφή που μου μαθαίνει να είμαι υπάκουο παιδί.

14 4 15 4 16 4 17 4 18 4 19 4 20 4

Εκτός από τη χειροτεχνία με τη σοφή κουκουβάγια, τα παιδιά πήραν στο σπίτι και το παραμύθι ”Η κουκουβάγια και η πέρδικα”.

Γιορτή της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού!!!

Στις 14 Σεπτεμβρίου  η εκκλησία  μας  γιορτάζει  την Ύψωση  του   Τιμίου  Σταυρού.     Σύμφωνα με την παράδοση, το 326 η γηραιά μητέρα του Μεγάλου ΚωνσταντίνουΑυγούστα Ιουλία Φλαβία Ελένη, μετέβη στους Αγίους Τόπους για να φέρει στο φως τα διάφορα μέρη στα οποία έζησε και δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Στα Ιεροσόλυμα πραγματοποίησε μεγάλες ανασκαφές για να βρεθούν οι τόποι της Σταύρωσης και της Ανάστασης στον λόφο του Γολγοθά. Η μετέπειτα Αγία Ελένη οδηγήθηκε στην εύρεση του Τιμίου Σταυρού από ένα αρωματικό φυτό που φύτρωνε στο μέρος εκείνο, τον γνωστό μας βασιλικό. Ύστερα από επίπονες ανασκαφές βρέθηκαν τρεις σταυροί, του Κυρίου και των δύο ληστών.

9 10 4 11 4 12 2 1 12 4 13 4

Πρώτες μέρες στο νηπιαγωγείο!

Οι πρώτες μέρες στο σχολείο είναι μέρες προσαρμογής και οι δραστηριότητές μας περιστρέφονται γύρω από το ενδιαφέρον των παιδιών, την σύσφιξη και γνωριμία της ομάδας . Η ζεστασιά και η αγάπη που προσπαθούμε να προσφέρουμε στους νέους και παλιούς μαθητές μας είναι ότι πιο σημαντικό! Δώσαμε κι ένα μικρό δωράκι καλωσορίσματος  για να είναι πιο γλυκιά η πρώτη τους εβδομάδα!!

1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4

Για γονείς.

Πότε είναι όλα “μέλι-γάλα”;

Πολλές φορές το πρόβλημα, είναι ότι οι άνθρωποι δε σε δέχονται όπως είσαι.
Όταν πας με τα νερά τους, με τα θέλω τους, όταν ευθυγραμμίζεσαι στην κοσμοθεωρία τους, όλα είναι καλά. 

Όλα “μέλι-γάλα”.

Όταν όμως τολμήσεις να έχεις μια άποψη διαφορετική, όταν δεν συμμορφωθείς με αυτό που έχουν στο μυαλό τους, εκεί είναι που χαλάει η δουλειά. 

Εκεί είναι που τα σπάτε…
Και δώστου τα μούτρα, δώστου οι ενοχές, δώστου τα παράπονα και οι παρατηρήσεις.

Αυτό είναι πολλές φορές το πρόβλημα…
Οι ατελείωτες προσδοκίες που έχουν οι άλλοι από σένα.