Το σώμα μου.

Στο Νηπιαγωγείο  – Το σώμα μου  είναι ένα θέμα που το προσεγγίζουμε συνήθως με πίνακες αναφοράς, φύλλα εργασίας, τραγούδια σε συνδυασμό με χορό, ρυθμικά παιχνίδια, τόμπολες.

Θεωρούμε όμως καμιά φορά δεδομένο ότι τα παιδιά έχουν κατακτήσει τις έννοιες του χώρου:

Το σχήμα του σώματος είναι η εικόνα που έχουμε για το σώμα μας. Το παιδί πρέπει να γνωρίσει τα διάφορα μέρη του σώματός του, ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιεί τέλεια. Θα μπορέσει , έτσι, να συντονίσει καλύτερα τις κινήσεις του, να έχει καλύτερη ισορροπία και να αποφεύγει τις άσκοπες κινήσεις.

Τα εσωτερικά Όργανα του Ανθρώπινου Σώματος

Ένας πίνακας αναφοράς για το κυκλοφορικό σύστημα, το πεπτικό σύστημα, το αναπνευστικό σύστημα και τον ανθρώπινο σκελετό.
 Οι αισθήσεις μας είναι η πηγή όλων των γνώσεων μας για την υλική εξωτερική πραγματικότητα. Μας βοηθούν να γνωρίσουμε τον κόσμο , να επικοινωνήσουμε , να αισθανθούμε … Γεννιόμαστε με αυτές και αποτελούν το καλύτερο διαβατήριο για να γνωρίσουν το νέο τους κόσμο. Μας συνοδεύουν στην υπόλοιπη ζωή μας και είναι πάντα εκεί, έτοιμες να μας βοηθήσουν σε ό,τι χρειαστούμε.
Όλοι μας μεγαλώσαμε γνωρίζοντας ότι οι αισθήσεις είναι πέντε: η ακοή, η όσφρηση, η όραση, η γεύση και η αφή.
Μάθαμε ένα ποίημα για τις αισθήσεις.
Με τα μάτια βλέπω,
με τα αυτιά ακούω,
με τα δάχτυλα αγγίζω.
Με τη μύτη μυρίζω, 
με το στόμα γεύομαι,
τί καλά περνώ.