Οι κανόνες της τάξης…

Στην ομαλή προσαρμογή των νηπίων στις απαιτήσεις του ημερήσιου προγράμματος απαραίτητο εργαλείο,  αποτελούν οι κανόνες της σωστής συμπεριφοράς

Νηπιαγωγός για πάντα....: Οι Κανόνες της Σοφής Κουκουβάγιας

Ζωγραφίσαμε την κυρία κουκουβάγια Βάγια, τη σοφή που μου μαθαίνει να είμαι υπάκουο παιδί.

14 4 15 4 16 4 17 4 18 4 19 4 20 4

Εκτός από τη χειροτεχνία με τη σοφή κουκουβάγια, τα παιδιά πήραν στο σπίτι και το παραμύθι ”Η κουκουβάγια και η πέρδικα”.