Αποτελέσματα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων σχολ έτους 2023-24

Μετά τη σημερινή συνεδρίαση του συλλόγου καθηγητών, τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2024 είναι τα εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΣΚΥΔΡΑ 58500
Τηλέφωνο: 2381089354
Fax: 2381082343 Email: mail@1gym-skydr.pel.sch.gr
Σχολικό έτος 2023-2024
Ημ/νία 19/06/2024
Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων περίοδου Ιουνίου 
Τάξη Εγγραφής: Α
Μαθητές/-τριες της Α’ Τάξης που παραπέμπονται λόγω βαθμολογίας, σε επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο
Α/Α ΑΜ. Μαθήματα Αιτιολογία αποτελέσματος
1 1880 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση * Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
2 1955 Γλωσσική Διδασκαλία * Νεοελληνική Λογοτεχνία
Όλοι/-ες οι υπόλοιποι/-ες μαθητές/-τριες προάγονται στην Β’ Τάξη
Τάξη Εγγραφής: Β
Μαθητές/-τριες της Β’ Τάξης που παραπέμπονται λόγω βαθμολογίας, σε επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο
Α/Α ΑΜ. Μαθήματα Αιτιολογία αποτελέσματος
1 1724 Μαθηματικά
2 1851 Μαθηματικά
Όλοι/-ες οι υπόλοιποι/-ες μαθητές/τριες προάγονται στην Γ’ Τάξη
Τάξη Εγγραφής: Γ
Μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης που παραπέμπονται λόγω βαθμολογίας, σε επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο
Α/Α ΑΜ. Μαθήματα Αιτιολογία αποτελέσματος
1 1624 Μαθηματικά * Βιολογία
2 1639 Ιστορία
3 1560 Ιστορία * Φυσική
4 1685 Ιστορία * Βιολογία
5 1694 Ιστορία * Βιολογία * Φυσική
6 1720 Βιολογία * Φυσική
Όλοι/-ες οι υπόλοιποι/-ες μαθητές/-τριες απολύονται