Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση παυσίπονων σκευασμάτων σε μαθητές/-τριές

Καλησπέρα σας!
Επικοινωνούμε μαζί σας για να θέσουμε υπόψιν σας σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία – εφόσον το επιθυμείται – θα μας δηλώσετε τη συναίνεσή σας, ώστε να χορηγηθούν στο παιδί σας παυσίπονα σκευάσματα, όταν αυτό θα κρίνεται απολύτως απαραίτητο.
Για να γίνει αυτό θα πρέπει η Υπεύθυνη Δήλωση να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να προσκομιστεί αυτοπροσώπως από τον γονέα / κηδεμόνα στο Γραφείο της Υποδιεύθυνσης του Γυμνασίου Σκύδρας. Αν αδυνατείτε να παρουσιαστείτε οι ίδιοι, μπορεί να τη φέρει ο / η μαθητής / μαθήτρια και να φροντίσετε να μας ενημερώσετε για την αποστολή του εγγράφου. Αν εκδοθεί η υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr (Ηλεκτρονική έκδοση δήλωσης ή ηλεκτρονική θεώρηση του Γνησίου Υπογραφής) μπορεί να σταλεί και με email στο 1gymskyd@sch.gr
Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη!

Το σχετικό κείμενη είναι το εξής:

“Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
συναινώ στη χορήγηση αναλγητικού / αντιπυρετικού φαρμακευτικού σκευάσματος (Depon, Panadol, Apotel, Algofren) στον/στην γιό/κόρη μου, μαθητή/-τριας του Γυμνασίου Σκύδρας, για όλα τα έτη φοίτησης του/της στη σχολική μονάδα, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. “.

Οι τρόποι απόκτησης της Υπεύθυνης Δήλωσης είναι εξής:

  1. Λήψη από εδώ, εκτύπωσή της και συμπλήρωσή της.
  2. Μπορεί ο μαθητής / μαθήτρια να ζητήσει το σχετικό έντυπο από το Γραφείο της Υποδιεύθυνσης του Γυμνασίου, ώστε να τη συμπληρώσετε, να την υπογράψετε και να την επιστρέψετε, όπως προείπαμε και
  3. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα Υπεύθυνη Δήλωση με το σχετικό κείμενο, χειρόγραφα ή μέσω gov.gr,  ακολουθώντας την ίδια διαδικασία ώστε να φτάσει σε εμάς.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Καλό σας απόγευμα!

Για το Γυμνάσιο Σκύδρας,
Η Διευθύντρια
Θεοδωρίδου Σοφία.