Μπορούμε να δανείσουμε tablet στους μαθητές…

Στο σχολείο μας διαθέτουμε πλέον περισσότερες από 10 φορητές ηλεκτρονικές συσκευές -tablet τις οποίες μπορούμε να διαθέσουμε σε μαθητές που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα λόγω έλλειψης υπολογιστή. Μπορούμε να τις δανείσουμε στους κηδεμόνες των μαθητών αυτών με την διαδικασία που περιγράφεται σε σχετικό έγγραφο ως εξής.

Ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, μετά από συνεννόηση με τον οικείο Σύλλογο των Διδασκόντων, τα μέλη του οποίου μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ακόμη και ηλεκτρονικά, αποφαίνεται σε ποιον, κατά προτεραιότητα μαθητή/τρια ή εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ αποδοχής της δωρεάς ή στη σύμβαση μεταξύ του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του δωρητή ή στην ΥΑ κατανομής των δωρηθέντων λαμβάνοντας υπόψη και την τυχόν επιθυμία του εκάστοτε δωρητή, δύναται να διατεθεί κάθε ηλεκτρονική συσκευή για προσωρινή χρήση, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η απόφαση θα λαμβάνεται με βάση κοινωνικά και άλλα κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ιδίως το χαμηλό εισόδημα, η ανεργία γονέων/κηδεμόνων, η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας, οι ειδικές δυσκολίες μάθησης ή οι εξαιρετικές επιδόσεις μαθητή/τριας.
 Κατά την παράδοση της ηλεκτρονικής συσκευής από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, ο παραλήπτης (γονέας/κηδεμόνας ή εκπαιδευτικός) υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποίαν αναφέρει ρητά ότι παρέλαβε τη συγκεκριμένη συσκευή (αναλυτική περιγραφή), αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός μεν επιστροφής της ανωτέρω συσκευής στη σχολική μονάδα, όταν εκλείψουν οι λόγοι, για τους οποίους του παραχωρήθηκε η χρήση της (π.χ. όταν λήξει η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων) ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και αφετέρου καταβολής αποζημίωσης στο Ελληνικό Δημόσιο ή αντικατάστασης της ηλεκτρονικής συσκευής σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης, η οποία υπερβαίνει την αναμενόμενη από τη συνήθη χρήση της και δεν οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής, καθώς και σε περίπτωση που απλώς αρνηθεί την επιστροφή της στη σχολική μονάδα, από την οποία την παρέλαβε

Κάνουμε προσπάθεια καθημερινά να βρίσκονται στο σχολείο τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικοί και η διοίκηση του σχολείου ώστε να μπορούμε να απαντήσουμε στα μηνύματα και στα τηλεφωνήματα σας. Όμως μερικές φορές, π.χ. όταν υπάρξουν πολλά τεχνικής φύσης προβλήματα στις συνδέσεις των μαθητών, να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε, ίσως να περιμένετε αρκετά στην αναμονή και η επικοινωνία σας με το σχολείο να μην μπορεί να ολοκληρωθεί και εκτός των άλλων να δημιουργείται εκνευρισμός που είναι κακός σύμβουλος για την συνέχιση των δραστηριοτήτων όλων μας. Μπορείτε να καταγράψετε οποιοδήποτε τεχνικό ή άλλο πρόβλημα διαπιστώσατε ή οποιοδήποτε αίτημα έχετε προς το σχολείο και να το στείλετε στο email μας, ώστε το μήνυμά σας να φτάσει σίγουρα σε μας και να διεκπεραιωθεί. Αν κριθεί απαραίτητο μπορούμε να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας, αλλά σίγουρα το όποιο αίτημά σας θα έχει καταγραφεί.
Θα χαρούμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας, ακόμη και τις παρατηρήσεις σας.

Από τη Διεύθυνση.

Σχετικά με Αραμπατζής Μιχάλης

Εκπαιδευτικός Ηλεκτρονικός Τεχνολόγος Μηχανικός
(Απόφοιτος ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ)
Εκπαιδευτικός στο 2ο Γυμνάσιο Παλλήνης
Διδάσκει Τεχνολογία


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της Αραμπατζής Μιχάλης →