Ημέρα: 16 Νοεμβρίου 2020

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!!! ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!!! ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μετά από οδηγία του υπουργείου παιδείας, η οποία αναφέρει ότι τα links των ηλεκτρονικών αιθουσών των καθηγητών ΔΕΝ πρέπει να είναι αναρτημένα σε διαδικτυακό χώρο με ελεύθερη πρόσβαση (για την καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και καθηγητών), έχει δημιουργηθεί στο blog του σχολείου μια νέα σελίδα με τίτλο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ που περιέχει τα […]