Ολοκληρώθηκαν δύο εβδομάδες με εξ αποστάσεως σύγχρονα μαθήματα…

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες…

Αγαπητοί μαθητές μας, ολοκληρώθηκαν δύο εβδομάδες εξ αποστάσεως σύγχρονα μαθήματα. Αρκετά νέα προβλήματα εμφανίστηκαν τα οποία με καλή διάθεση και υπομονή αντιμετωπίζονται από τους καθηγητές αλλά και από τους μαθητές καθημερινά.
Υπάρχουν όμως ή εμφανίζονται και τεχνικής φύσης προβλήματα τα οποία πολλές φορές είναι αδύνατο να λυθούν.
Οι καθηγητές έχουμε ενεργοποιήσει την η-τάξη (e-class.sch.gr) συμπληρωματικά με το σύγχρονο μάθημα, ώστε οι μαθητές που για κάποιο λόγο δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το ζωντανό μάθημα μέσω webex, να μπορούν να δουν την ύλη του μαθήματος, να διαβάσουν το υλικό που μοίρασε ο καθηγητής, να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια και να κάνουν τις ασκήσεις που τους έχουν ζητηθεί. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές αξιοποιώντας και την η-τάξη συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία ακόμη και αν δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν το σύγχρονο μάθημα. Το σημαντικό είναι οι μαθητές να εμπλακούν με την ύλη και τα υλικά των μαθημάτων και να τα μελετήσουν.
Δεν είναι σε καμία περίπτωση αρκετό να είναι ο μαθητής απλός παρατηρητής στο σύγχρονο μάθημα εξασφαλίζοντας απλώς μια παρουσία.
Οι καταστάσεις είναι δύσκολες, βρισκόμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας, όμως το σχολείο συνεχίζει να λειτουργεί και οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους συνεχίζουν να εργάζονται και να συνεργάζονται.
Η ζωή και οι δραστηριότητές μας συνεχίζονται….