ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 16/11/2020 (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Έχει γίνει αλλαγή στα Link των τάξεων των καθηγητών και στο ωράριο!!!)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 16/11/2020 (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Έχει γίνει αλλαγή στα Link των τάξεων και στις ώρες έναρξης των μαθημάτων)  Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ώρα έναρξης των διδακτικών ωρών γιατί έχει …

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 16/11/2020 (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Έχει γίνει αλλαγή στα Link των τάξεων των καθηγητών και στο ωράριο!!!) Διάβασε περισσότερα