Ημέρα: 15 Νοεμβρίου 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 16/11/2020 (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Έχει γίνει αλλαγή στα Link των τάξεων των καθηγητών και στο ωράριο!!!)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 16/11/2020 (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Έχει γίνει αλλαγή στα Link των τάξεων των καθηγητών και στο ωράριο!!!)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 16/11/2020 (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Έχει γίνει αλλαγή στα Link των τάξεων και στις ώρες έναρξης των μαθημάτων)  Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ώρα έναρξης των διδακτικών ωρών γιατί έχει αλλάξει σύμφωνα με το ΦΕΚ 4900Β/07-11-2020 του υπουργείου παιδείας (εμφανίζεται στα προγράμματα των τμημάτων). ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ακόμη όταν στο πρόγραμμα εμφανίζονται δύο καθηγητές (πχ. σε εργαστηριακά […]

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση