Ημέρα: 8 Οκτωβρίου 2020

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.

Επειδή δεν επετεύχθη ο απαιτούμενος αριθμός για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας, σας καλούμε σε δεύτερη ψηφοφορία, την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ώρα 04:00 μ.μ έως 06:00 μ.μ. για την ανάδειξη νέου Δ.Σ και Ελεγκτικής Επιτροπής 1ου ΕΠΑΛ Λαυρίου. Σε περίπτωση μη επίτευξης του 1/3 των γονέων (71 γονέων) θα προχωρήσουμε σε τρίτη και […]

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣΑ Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Η εξυπηρέτηση των πολιτών στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide–anatol.att.sch.gr.Οι πολίτες θα αποστέλλουν τα σχετικά αιτήματά τους στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε επείγουσες περιπτώσεις που θα προκύψει ανάγκη για αυτοπρόσωπη παρουσία, θα πρέπει να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία στα αντίστοιχα τηλέφωνα της Υπηρεσίας μας, ως αυτά έχουν […]