Ημέρα: 13 Οκτωβρίου 2020

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ (ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ-ΚΑΤΑΛΗΨΗ)ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ (ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ-ΚΑΤΑΛΗΨΗ)

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες σας ενημερώνουμε ότι τις ημέρες που οι μαθητές απέχουν λόγω κινητοποιήσεων από τα μαθήματά τους οι απουσίες τους προσμετρώνται κανονικά βάσει του ωρολογίου προγράμματος. Στις ημέρες κατάληψης θα πραγματοποιούνται μαθήματα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, μέσω τηλεκπαίδευσης (webex) όπου επίσης οι απουσίες προσμετρώνται κανονικά σύμφωνα με την ΥΑ που μπορείτε να […]