Επιστροφή σε Τομείς

Πληροφορικής

Από τον Τομέα Πληροφορικής δίνεται η δυνατότητα στους απόφοιτους  να εργαστούν τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες κ.α., καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.

‘Έχει τη δυνατότητα επίσης να απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που:

 • κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής
 • σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες
 • αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού
 • προωθούν και πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας

 

Ο απόφοιτος μπορεί να αναλαμβάνει:

 • όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων
 • κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής
 • πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής
 • αναπτύσσει απλές εφαρμογές πληροφορικής
 • αναπτύσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου
 • δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το περιεχόμενό τους

 

Τα Ωρολόγια Προγράμματα που ισχύουν (Σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/107972/Δ4/28-6-2018, ΦΕΚ 2636/Β/5-7-2018, ΑΔΑ: 9Η454653ΠΣ-7Δ0)

Ο ορισμός των μαθημάτων ως εξεταζόμενων ή μη έγινε με την ΥΑ Φ4/108535/ΓΔ4/07-09-2022 (ΦΕΚ 4820/Β/13-09-2022)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας (ΗΜ/ΣΙΟ ΕΠΑΛ):

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας (ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ):

Β-Γενικής Παιδείας     β -γπ εσπερινό επαλ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας Β΄ Τάξης (ΗΜ/ΣΙΟ ΕΠΑΛ):

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας Β΄ Τάξης (ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ):

  ημερήσιο ΕΠΑΛ πληροφορικής         β - εσπερινο πληροφορικης

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση