Επιστροφή σε Το σχολείο μας

Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

Tα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020 θα αναρτηθούν το επόμενο διάστημα από τη διεύθυνση του σχολείου.

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2022-2023

Λήψη αρχείου

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση