Επιστροφή σε Τομείς

Υγείας, Πρόνοιας & Ευεξίας

Τα επαγγέλματα Υγείας έχουν συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Πρόκειται για απαιτητικά επαγγέλματα, με έντονους ρυθμούς,  τα οποία απευθύνονται σε άτομα που τα χαρακτηρίζει η οργανωτικότητα, η υπευθυνότητα, το ψυχικό σθένος και να μπορούν να εργάζονται υπό πίεση λόγω φόρτου ωραρίου.

Το να μπορείς να προσφέρεις τις Υπηρεσίες σου στον συνάνθρωπο που νοσεί αποτελεί και την βασική προϋπόθεση για να επιλέξει κάποιος τα επαγγέλματα Υγείας.

Τα Ωρολόγια Προγράμματα που ισχύουν (Σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/107972/Δ4/28-6-2018, ΦΕΚ 2636/Β/5-7-2018, ΑΔΑ: 9Η454653ΠΣ-7Δ0)

Ο ορισμός των μαθημάτων ως εξεταζόμενων ή μη έγινε με την ΥΑ Φ4/108535/ΓΔ4/07-09-2022 (ΦΕΚ 4820/Β/13-09-2022)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας:                         Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας Β΄ Τάξης:

Β-Γενικής Παιδείας                                 υγειας προνοιας ευεξιας

 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση