Επιστροφή σε Τομείς

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Ο απόφοιτος του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής κ Αυτοματισμού θα είναι σε θέση να σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές – ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα, να μετράει και να ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης, να τη συντηρεί, επισκευάζει, βελτιώνει και να την εκσυγχρονίζει.

Συγκεκριμένα μπορεί να εργαστεί ως:

– ελεύθερος επαγγελματίας εγκαταστάτης με δικό τους πελατολόγιο – ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών

– ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πωλητής σε καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδών

– δημόσιος υπάλληλος, σαν συντηρητής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγωνισμός (πχ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, Νοσοκομεία, Μουσεία, Αθλητικά κέντρα..)

– Ιδιωτικός υπάλληλος

– τεχνίτης – ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρογερανών.

Χωρίς προϋπηρεσία μπορεί να αποκτήσει την άδεια:

  • ηλεκτροτεχνίτη (φωτισμού, κίνησης, ανελκυστήρων, σταθμών Υ/Σ)
  • βοηθού χειριστή φωτιστικών σωμάτων
  • βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων
  • ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων Με την απόκτηση προϋπηρεσίας μπορεί να αποκτήσει την άδεια:
  • ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή)
  • τεχνίτη οργάνων, τροχών, σιγαστήρων, ψυγείων, βαφέα, κλπ)
  • Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων – μοτοσυκλετών
  • τεχνουργού
  • τεχνίτη ή εγκαταστάτη αερίων καυσίμων

• ηλεκτρολόγου χειριστή φωτιστικών σωμάτων

Τα Ωρολόγια Προγράμματα που ισχύουν (Σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/107972/Δ4/28-6-2018, ΦΕΚ 2636/Β/5-7-2018, ΑΔΑ: 9Η454653ΠΣ-7Δ0)

Ο ορισμός των μαθημάτων ως εξεταζόμενων ή μη έγινε με την ΥΑ Φ4/108535/ΓΔ4/07-09-2022 (ΦΕΚ 4820/Β/13-09-2022)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας (ΗΜ/ΣΙΟ ΕΠΑΛ):

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας (ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ):

Β-Γενικής Παιδείας  β -γπ εσπερινό επαλ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας Β΄ Τάξης (ΗΜ/ΣΙΟ ΕΠΑΛ):

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας Β΄ Τάξης (ΕΣΠΕΡΙΝΟ  ΕΠΑΛ):

β ηλεκτρολογιας ημερησιο επαλ    β ηλεκτρολογιας εσπερινο επαλ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση