Τομείς

Αισθητικής & Κομμωτικής

Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος

β ηλεκτρολογιας εσπερινο επαλ

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Ο απόφοιτος του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής κ Αυτοματισμού θα είναι σε θέση να σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές – ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα, να μετράει και να ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης, να τη συντηρεί, επισκευάζει, βελτιώνει και να την εκσυγχρονίζει. Συγκεκριμένα μπορεί να εργαστεί ως: – ελεύθερος επαγγελματίας …

β μηχανολογιας ημερησιο επαλ

Μηχανολογίας

Ο Τομέας της Μηχανολογίας εμπλουτίζει τον απόφοιτο με πολλές απαιτήσεις και όταν αποφοιτήσει θα μπορεί να: Μελετά, Σχεδιάζει, Κατασκευάζει πραγματικά αντικείμενα και μηχανισμούς από το μηδέν, συνδυάζοντας κατάλληλα θεωρητικές γνώσεις με πρακτικές εμπειρίες και δεξιότητες. Επιβλέπει, συντηρεί, διορθώνει ή υποστηρίζει τις πωλήσεις μηχανών, εγκαταστάσεων, προϊόντων. Έχει πολλαπλά επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία δεν περιορίζονται μόνο στην …

β οικονομιας εσπερινο επαλ

Οικονομίας & Διοίκησης

Επαγγέλματα γύρω από τις επιχειρήσεις και με τις αναπτυγμένες περιοχές τουρισμού λόγω των νησιών είναι ελκυστικά για τον Τουρισμό , για το Μάρκετιγκ μέσω ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Τα Ωρολόγια Προγράμματα που ισχύουν (Σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/107972/Δ4/28-6-2018, ΦΕΚ 2636/Β/5-7-2018, ΑΔΑ: 9Η454653ΠΣ-7Δ0) Ο ορισμός των μαθημάτων ως εξεταζόμενων ή μη έγινε με την ΥΑ Φ4/108535/ΓΔ4/07-09-2022 (ΦΕΚ 4820/Β/13-09-2022) …

β -γπ εσπερινό επαλ

Πληροφορικής

Από τον Τομέα Πληροφορικής δίνεται η δυνατότητα στους απόφοιτους  να εργαστούν τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες κ.α., καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής. ‘Έχει τη δυνατότητα επίσης να απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που: κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και …

υγειας προνοιας ευεξιας

Υγείας, Πρόνοιας & Ευεξίας

Τα επαγγέλματα Υγείας έχουν συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Πρόκειται για απαιτητικά επαγγέλματα, με έντονους ρυθμούς,  τα οποία απευθύνονται σε άτομα που τα χαρακτηρίζει η οργανωτικότητα, η υπευθυνότητα, το ψυχικό σθένος και να μπορούν να εργάζονται υπό πίεση λόγω φόρτου ωραρίου. Το να μπορείς να προσφέρεις τις Υπηρεσίες σου στον συνάνθρωπο που νοσεί αποτελεί και την βασική …

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση