Επιστροφή σε Τομείς

Μηχανολογίας

Ο Τομέας της Μηχανολογίας εμπλουτίζει τον απόφοιτο με πολλές απαιτήσεις και όταν αποφοιτήσει θα μπορεί να:

  • Μελετά, Σχεδιάζει, Κατασκευάζει πραγματικά αντικείμενα και μηχανισμούς από το μηδέν, συνδυάζοντας κατάλληλα θεωρητικές γνώσεις με πρακτικές εμπειρίες και δεξιότητες.
  • Επιβλέπει, συντηρεί, διορθώνει ή υποστηρίζει τις πωλήσεις μηχανών, εγκαταστάσεων, προϊόντων.
  • Έχει πολλαπλά επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία δεν περιορίζονται μόνο στην ειδικότητα του αποφοίτου αλλά επεκτείνονται και σε άλλες συγγενείς ειδικότητες του ευρύτερου τομέα των Μηχανολόγων.
  • Απαιτεί αυστηρή τήρηση των «κανόνων » γιατί τυχόν αστοχίες μπορούν να οδηγήσουν όχι μόνο σε υλικές καταστροφές αλλά και σε ανθρώπινα θύματα.

Τα Ωρολόγια Προγράμματα που ισχύουν (Σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/107972/Δ4/28-6-2018, ΦΕΚ 2636/Β/5-7-2018, ΑΔΑ: 9Η454653ΠΣ-7Δ0)

Ο ορισμός των μαθημάτων ως εξεταζόμενων ή μη έγινε με την ΥΑ Φ4/108535/ΓΔ4/07-09-2022 (ΦΕΚ 4820/Β/13-09-2022)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας (ΗΜ/ΣΙΟ ΕΠΑΛ):

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας Β΄ Τάξης (ΗΜ/ΣΙΟ ΕΠΑΛ):

Β-Γενικής Παιδείας    β μηχανολογιας ημερησιο επαλ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση