Επιστροφή σε Τομείς

Οικονομίας & Διοίκησης

Επαγγέλματα γύρω από τις επιχειρήσεις και με τις αναπτυγμένες περιοχές τουρισμού λόγω των νησιών είναι ελκυστικά για τον Τουρισμό , για το Μάρκετιγκ μέσω ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Τα Ωρολόγια Προγράμματα που ισχύουν (Σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/107972/Δ4/28-6-2018, ΦΕΚ 2636/Β/5-7-2018, ΑΔΑ: 9Η454653ΠΣ-7Δ0)

Ο ορισμός των μαθημάτων ως εξεταζόμενων ή μη έγινε με την ΥΑ Φ4/108535/ΓΔ4/07-09-2022 (ΦΕΚ 4820/Β/13-09-2022)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας (ΗΜ/ΣΙΟ ΕΠΑΛ):

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γενικής Παιδείας (ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ):

Β-Γενικής Παιδείας  β -γπ εσπερινό επαλ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας Β΄ Τάξης (ΗΜ/ΣΙΟ ΕΠΑΛ):

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ειδικότητας Β΄ Τάξης (ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ):

β οικονομιας ημερησιο επαλ   β οικονομιας εσπερινο επαλ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση