Ερωτηματολόγιο»δικαιώματα και υποχρεώσεις στο Διαδίκτυο»

Στη συνάντηση που είχαμε με τους μαθητές της Ε΄και Στ΄τάξης την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου (9 Φεβρουαρίου 2016) τους δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο σχετικό με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ο καθένας θεωρεί πιο σημαντικά.Είχαν το δικαίωμα πέντε επιλογών.Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σήμερα στους μαθητές μας.Στη διάρκεια της παρουσίασης οι μαθητές σχολίασαν και υποστήριξαν την άποψή τους .Μπορείτε να δείτε και εσείς ποια Δικαιώματα και ποιες υποχρεώσεις θεωρούν οι μαθητές μας τις πιο σημαντικές.

 

Διαφάνεια2 Διαφάνεια3 Διαφάνεια4 Διαφάνεια5 Διαφάνεια6 Διαφάνεια7 Διαφάνεια8 Διαφάνεια9 Διαφάνεια10 Διαφάνεια12 Διαφάνεια13 Διαφάνεια14 Διαφάνεια15 Διαφάνεια16 Διαφάνεια17 Διαφάνεια18 Διαφάνεια19 Διαφάνεια20