Τα πειράματά μας αλλιώς…

Οι μαθητές της Ε2 τάξης , στα πλαίσια της εποικοδομητικής προσέγγισης της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών κατασκευάζουν οι ίδιοι τη «νέα γνώση» για τα φυσικά φαινόμενα μέσα από διαδικασίες αλληλεπίδρασης της προϋπάρχουσας γνώσης (αρχικές ιδέες-βιωματική γνώση) που έχουν και των νέων νοημάτων που δίνουν στα φυσικά φαινόμενα μέσα κυρίως από τη διαδικασία του πειραματισμού. Συζητούν και προβληματίζονται για όσα γνωρίζουν και όσα δεν γνωρίζουν… Η βιβλιοθήκη μας φέτος άρχισε να εμπλουτίζεται από την αρχή της χρονιας και συνέχισε και μέσα στην καραντίνα. Στόχος ειναι να κοινοποιούν την εργασία τους στην ολομέλεια της τάξης να επεξηγούν, να συζητούν, να ανταλλάσσουν απόψεις με τα μέλη των άλλων πειραματικών ομάδων να αξιολογούν και να αξιολογούνται σε ένα κλίμα δημιουργικού και γόνιμου διαλόγου.

Η Δασκάλα  –   Διαμαντοπούλου Κατερίνα

Τα πειράματά μας αλλιώς…

Δημιουργός: adiamanto, στις: 27-06-2021, διάρκεια: 00:19:33

Μια προσπάθεια των μαθητών του Ε2 του 1ου Δημ Σχ Ωραιοκάστρου , μέσα από την βιωματική μάθηση.