Δράσεις του σχολείου

Μπορείτε να δείτε τις δράσεις του σχολείου κάνοντας «κλικ» εδώ.