Μαθαίνω προγραμματίζοντας / να προγραμματίζω

Οι μαθητές των Γ,Δ,Ε,ΣΤ του σχολείου μας, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού H/Y, θα διδαχθούν τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού προγραμματίζοντας (και ταυτόχρονα παίζοντας) στο περιβάλλον η «Ώρα του κώδικα» (http://learn.code.org/)

Ο βασικός στόχος είναι οι μαθητές να «μάθουν προγραμματίζοντας» και να «μάθουν να προγραμματίζουν». Ωστόσο, στόχο αποτελεί όλοι οι μαθητές ολοκληρώσουν με επιτυχία το 20ωρο πρόγραμμα σπουδών του code.org αποκτώντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό βασικών γνώσεων προγραμματισμού.

Η συγκεκριμένη δράση θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του μαθήματος «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

Η ανακοίνωση της δράσης έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας προγραμματισμού:
http://events.codeweek.eu/view/3246/event/