ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΣΑ

Ανοίξτε το   έγγραφο για τη λύσσα για να πάρετε πληροφορίες σχετικά με την επανεμφάνιση της Λύσσας στην Ελλάδα.Επίσης πληροφορίες μπορείτε να πάρετε και από το σχετικό  σύνδεσμο της ιστοσελίδας του σχολείου μας.