«Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια»

Τα παιδιά εξοικειώθηκαν με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες του λογισμικού » Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια».Έτσι έγιναν τροχονόμοι και ρύθμισαν την κυκλοφορία,αντιστοίχισαν σήματα,

και έφτιαξαν πάζλ.Χρησιμοποίησαν το ποντίκι με μεγάλη ευκολία και το διασκέδασαν πολύ.