Φροντίζω το Περιβάλλον

Σχολικό Έτος 2021 – 2022

Στο πλαίσιο του δεύτερου Θεματικού Άξονα «Φροντίζω το Περιβάλλον» των Εργαστηριών Δεξιοτήτων, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του 10ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας σας παρουσιάζουν  κάποιες από τις εργασίες τους.

Τμήμα Γ2: Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Γειτονιές του κόσμου». Μπορείτε να δείτε την επιστολή προς τους γονείς εδώ και να απολαύσετε το βίντεο της παρουσίασης εδώ.

Τμήμα Δ1: Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Επιπτώσεις των Μέσων Συγκοινωνίας στο περιβάλλον». Μπορείτε να δείτε το βίντεο της παρουσίασης εδώ.

Τμήμα Ε1 και Ε2: Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Λάρισα πριν και τώρα (μαθαίνουμε για τις πλημμύρες)». Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση εδώ.