Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Τα εργαστήρια δεξιοτήτων στοχεύουν στην καλλιέργεια 4 κύκλων δεξιοτήτων:

 1. Δεξιότητες 21ου αιώνα
 2. Δεξιότητες Ζωής
 3. Δεξιότητες της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και της Επιστήμης
 4. Δεξιότητες του Νου

Τα προγράμματα και το εκπαιδευτικό υλικό ομαδοποιούνται σε 4 Θεματικούς Άξονες. Πραγματεύονται θέματα της περιβαλλοντικής κρίσης, της υγείας – διατροφής, της ενσυναίσθησης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του εθελοντισμού, της ρομποτικής και της δημιουργικότητας μέσω τεχνών και τεχνολογίας. Παρακάτω φαίνονται οι 4 Θεματικοί Άξονες και οι αντίστοιχοι τομείς τους.

cube1Ζω καλύτερα – Ευ Ζην

 • ΥΓΕΙΑ: Διατροφή- Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια
 • Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία – Πρόληψη
 • Γνωρίζω το σώμα μου – Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

cube2Φροντίζω το Περιβάλλον

 • Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά
 • Κλιματική αλλαγή – Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία
 • Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική κληρονομιά

cube3Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

 • Ανθρώπινα δικαιώματα
 • Εθελοντισμός, διαμεσολάβηση
 • Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα

cube4Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

 • STEM/ Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • Επιχειρηματικότητα- Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα