Κανονισμός λειτουργίας

Στη σελίδα αυτή, σας παραθέτουμε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (2023 – 2024), τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (2022-2023) αλλά και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας(2021-2022) του σχολείου μας, που συντάχθηκε ύστερα από  εισήγηση της Δ/ντριας  και τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και Εκπροσώπου του Δήμου. Τα περιεχόμενα του εσωτερικού κανονισμού φαίνονται παρακάτω:

 1. Κεντρικοί άξονες
 2. Προσέλευση – παραμονή στο σχολείο και αποχώρηση
 3. Ασφάλεια των μαθητών
 4. Φοίτηση – Συμπεριφορά μαθητών – Παιδαγωγικός έλεγχος
 5. Συμπεριφορά μαθητών στους χώρους του σχολείου
 6. Συμπεριφορά μαθητών προς τους συμμαθητές και εκπαιδευτικούς
 7. Παιδαγωγικός έλεγχος
 8. Πρόληψη φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού
 9. Σχολικές εκδηλώσεις – Δραστηριότητες
 10. Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων
 11. Ποιότητα σχολικού χώρου
 12. Βιβλιοθήκη – Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
 13. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: Διαδικασία διασφάλισης της εφαρμογής του