Εκπαιδευτικά προγράμματα

Μουσειακές διαδρομές

ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣΤα μουσεία έπαιζαν ως πρόσφατα το ρόλο του θεματοφύλακα της εθνικής κληρονομιάς και του πολιτισμού. Σήμερα ο ρόλος αυτός αναθεωρείται και το νέο μουσείο φιλοδοξεί να γίνει ένας δυναμικός εκπαιδευτικός χώρος που δεν παρέχει, απλά, πληροφορίες και υλικό στον επισκέπτη αλλά του δίνει κίνητρα για έρευνα δράση και αναζήτηση. Αποτελεί ένα μορφωτικό χώρο που δεν μαρτυρεί μόνο όσα έγιναν αλλά καταγράφει, συγκεντρώνει υλικό και ανανεώνει τους τρόπους πληροφόρησης και δράσης. Ο μαθητής δεν είναι μόνο απλός δέκτης των μηνυμάτων των μουσείων. Γίνεται πομπός ο ίδιος αναμορφώνοντας και αναμεταδίδοντας τις πληροφορίες και εμπειρίες στο σχολικό περιβάλλον αλλάζοντας τις σχέσεις σχολείου-μουσείου και εκπαιδευτικού-μαθητή. Οι μαθητές μας γνώρισαν έναν άλλο τρόπο εκπαίδευσης. Μια εκπαίδευση που ξεκινά από το σχολείο για το μουσείο, συνεχίζεται με την πολιτιστική εκδήλωση της επίσκεψης σε ένα μουσείο και ολοκληρώνεται πάλι στο σχολείο, αξιοποιώντας τη γνωριμία με το μουσείο. Μπορείτε να δείτε ποια μουσεία επισκεφτήκαμε πατώντας εδώ και φωτογραφικό υλικό από τις επισκέψεις μας πατώντας εδώ.