Συμμετοχή του σχολείου μας στο Πανευρωπαϊκό πρόγραμμα σχολείων e-Bug, σχετικά με τον κόσμο των μικροβίων και την ασθένεια

Το e-Bug είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα νέα πρωτοβουλία που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δημιουργήσει μια συμπληρωματική σειρά στο αναλυτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου (τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) και είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της αγωγής υγείας του Υπουργείου Παιδείας.

Στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων του σχολείου μας και σε συνεργασία με (περισσότερα…)

Πρόληψη και Αγωγή Στοματικής Υγείας στο Σχολείο μας

Η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των παιδιών και των οικογενειών τους σε θέματα αγωγής υγείας αποτελεί στόχο των δράσεων και του σχεδιασμού της (περισσότερα…)

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ»

Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου μας πραγματοποίησαν εκδρομή στις 25/04/2018, ημέρα Τετάρτη στο Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ» και έμειναν εντυπωσιασμένοι (περισσότερα…)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19

Από την 1η έως τις 18 Μαΐου θα πρέπει οι γονείς / κηδεμόνες να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο σχολείο  στο οποίο ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας, προσκομίζοντας:

αα) βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο,

ββ) αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή,

γγ) το Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή και

δδ) το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α΄ τάξη αφού προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό, επίσημα μεταφρασμένο, χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά. Στις υπόλοιπες τάξεις οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται καταθέτοντας τον Τίτλο ή το Αποδεικτικό Μετεγγραφής ή τη Βεβαίωση Φοίτησης.

 

Η Διεύθυνση του σχολείου

Γιορτή 25ης Μαρτίου στο σχολείο μας

Το 4ο δημοτικό σχολείο Άργους τίμησε και φέτος την επέτειο της 25ης Μαρτίου, χθες προπαραμονή της μεγάλης γιορτής του Ευαγγελισμού, με μια όμορφη εκδήλωση στην (περισσότερα…)