10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Λήψη αρχείου

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Διαβάστε περισσότερα

Ενδοσχολικό σεμινάριο της Ελληνικής Αστυνομίας στις 15 Νοεμβρίου στους μαθητές της Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ Τάξεις

Το 10ο Δημοτικό Σχολείο σε συνεργασία με τη Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε σεμινάριο με θέμα: Η χρήση του διαδικτύου-Ασφάλεια και Κίνδυνοι,  συμβουλές και διευκρινίσεις σχετικά με τον Κ.Ο.Κ,  ασφάλεια και προστασία του εαυτού μας.

Ενδοσχολικό σεμινάριο της Ελληνικής Αστυνομίας στις 15 Νοεμβρίου στους μαθητές της Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ Τάξεις Διαβάστε περισσότερα