Απλές και επαυξημένες προτάσεις

Απλές είναι οι προτάσεις που αποτελούνται μόνο από τους κύριους όρους μιας πρότασης δηλαδή το ρήμα , το υποκείμενο και το αντικείμενο.

Π.χ. Ο Τάσος παίζει μπάλα.

Επαυξημένες είναι οι προτάσεις στις οποίες υπάρχουν πιο πολλοί όροι οι οποίοι δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Π.χ. Ο μικρός Τάσος παίζει με ενθουσιασμό μπάλα.

Η λέξη μικρός είναι σε αυτήν την περίπτωση επιθετικός προσδιορισμός στη λέξη Τάσος ενώ η λέξη ενθουσιασμός επιρρηματικός προσδιορισμός που δείχνει τρόπο.

Δοκιμάστε και εσείς να βρείτε αν είναι απλή ή επαυξημένη :

Ο κήπος ήταν παραμελημένος.

Αυτά τα υπέροχα λουλούδια μας χάρισε ο παππούς.

Η Ελένη, η θεία μου είναι ξανθιά.

Οι γείτονες έφυγαν τελικά.