Ανάπτυξη ικανοτήτων μέσα από την εικαστική τέχνη

Η εικαστική τέχνη μπορεί να αποτελέσει, όπως το θέατρο και η μουσική, ένα εργαλείο διδασκαλίας με μεγάλη δύναμη για τον εκπαιδευτικό.

Η χαρά της δημιουργίας σε συνδυασμό με την οργανωμένη και στοχευμένη διδασκαλία μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να ασκήσουν την αυτοσυγκέντρωση, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.

Επίσης μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη συνεργασίας και στην ενδυνάμωση της φιλίας μεταξύ των μαθητών.

Ειδικά οι κατασκευές βοηθούν στην ανάπτυξη ικανοτήτων όπως ο προσανατολισμός, η χωρική ικανότητα και η δεξιότητα λεπτού χειρισμού των χεριών. Ο μαθητής προσπαθώντας να συνδυάσει υλικά, να τα χειριστεί με συγκεκριμένο στόχο , να προσαρμόσει τη θέση, την κίνηση τη διάδρασή τους με άλλα, στην ουσία ασκείται στο να υπολογίζει, να ελέγχει την κίνηση και τα υλικά και να πειραματίζεται με αυτά. Οι νοητικές του ικανότητες οξύνονται παράλληλα με την φαντασία, τη δημιουργικότητα  και φαντασία του.