Ετικέτα: γλώσσα

Απλές και επαυξημένες προτάσειςΑπλές και επαυξημένες προτάσεις

Απλές είναι οι προτάσεις που αποτελούνται μόνο από τους κύριους όρους μιας πρότασης δηλαδή το ρήμα , το υποκείμενο και το αντικείμενο. Π.χ. Ο Τάσος παίζει μπάλα. Επαυξημένες είναι οι προτάσεις στις οποίες υπάρχουν πιο πολλοί όροι οι οποίοι δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες. Π.χ. Ο μικρός Τάσος παίζει με ενθουσιασμό μπάλα. Η λέξη μικρός είναι σε […]

Πολυγλωσσία και μάθησηΠολυγλωσσία και μάθηση

Κάθε γλώσσα έχει την αξία της και γενικά η καλλιέργεια της αγάπης για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν πως ο γλωσσικός πλούτος της κάθε γλώσσας είναι σημαντικός και ξεχωριστός! Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε δίγλωσσο περιβάλλον μπορούν να κατανοήσουν πιο εύκολα την αξία της αποκωδικοποίησης μεταξύ έννοιας και φθόγγων. Ακόμη κατανοούν […]