Κυκλοφορώντας με ασφάλεια

Ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα των μικρών μαθητών έχουν οι γνώσεις τους σχετικά με την κυκλοφοριακή αγωγή. Οι περισσότεροι ζουν σε πόλεις, όπου είναι απαραίτητη η γνώση των σημάτων καθώς και η απόκτηση μιας σωστής οδικής συμπεριφοράς. Για τον λόγο αυτό κάθε χρόνο και υποχρεωτικά πλέον υπάρχει η ενημέρωση των μαθητών για τους βασικούς κανόνες οδικής συμπεριφοράς. Σε πολλά σχολεία υλοποιούνται μάλιστα και ανάλογα προγράμματα, ώστε να επιτευχθεί μια ουσιαστικότερη ενημέρωση των μαθητών γύρω από την κυκλοφοριακή αγωγή.

Η παρακάτω παρουσίαση είναι εργασία μαθητών της Γ΄τάξης και εξηγεί με απλό τρόπο τα σήματα οδικής κυκλοφορίας.