Ημέρα: 27 Δεκεμβρίου 2019

Ανάπτυξη ικανοτήτων μέσα από την εικαστική τέχνηΑνάπτυξη ικανοτήτων μέσα από την εικαστική τέχνη

Η εικαστική τέχνη μπορεί να αποτελέσει, όπως το θέατρο και η μουσική, ένα εργαλείο διδασκαλίας με μεγάλη δύναμη για τον εκπαιδευτικό. Η χαρά της δημιουργίας σε συνδυασμό με την οργανωμένη και στοχευμένη διδασκαλία μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να ασκήσουν την αυτοσυγκέντρωση, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. Επίσης μπορεί να […]

Απλές και επαυξημένες προτάσειςΑπλές και επαυξημένες προτάσεις

Απλές είναι οι προτάσεις που αποτελούνται μόνο από τους κύριους όρους μιας πρότασης δηλαδή το ρήμα , το υποκείμενο και το αντικείμενο. Π.χ. Ο Τάσος παίζει μπάλα. Επαυξημένες είναι οι προτάσεις στις οποίες υπάρχουν πιο πολλοί όροι οι οποίοι δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες. Π.χ. Ο μικρός Τάσος παίζει με ενθουσιασμό μπάλα. Η λέξη μικρός είναι σε […]

Πολυγλωσσία και μάθησηΠολυγλωσσία και μάθηση

Κάθε γλώσσα έχει την αξία της και γενικά η καλλιέργεια της αγάπης για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν πως ο γλωσσικός πλούτος της κάθε γλώσσας είναι σημαντικός και ξεχωριστός! Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε δίγλωσσο περιβάλλον μπορούν να κατανοήσουν πιο εύκολα την αξία της αποκωδικοποίησης μεταξύ έννοιας και φθόγγων. Ακόμη κατανοούν […]