«

»

Κατανόηση Κειμένου Πληροφορικής και Δραστηριότητες

Κωδικός Διάλεξης: 2017004.
Ημερομηνία και Ώρα Σεμιναρίου: Πέμπτη 15/2/18 16:30-18:00

Εγγραφή/Αίτηση Συμμετοχής
Αξιολόγηση Σεμιναρίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΗΤΗ – ΔΙΑΛΕΞΗΣ
Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα – Θέση Ομιλητή
Γρηγοριάδου Μαρία – Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Γασπαρινάτου Αλεξάνδρα – Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Καθηγήτρια-Σύμβουλος ΕΑΠ
Φωτογραφία
 
Αφίσα σεμιναρίου:

Αφίσα σε pdf

Τίτλος Διάλεξης:

Κατανόηση Κειμένου Πληροφορικής και Δραστηριότητες

Περίληψη: Στo ιστοσεμινάριο θα γίνει προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα που έθεσε ο Kintsch, (1998): «Με ποιο τρόπο επιτυγχάνονται τα βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα κατά τη διαδικασία ανάγνωσης ενός κειμένου; Kαθιστώντας τη διαδικασία της κατανόησης κειμένου όσο το δυνατόν πιο εύκολη ή υποστηρίζοντας την ενεργή και συνειδητή εμπλοκή του εκπαιδευόμενου κατά την οικοδόμηση του νοήματος του κειμένου όπως υποστηρίζουν πολλοί εκπαιδευτικοί»; Πιο συγκεκριμένα, το έργο των εκπαιδευόμενων πρέπει να διευκολύνεται καθιστώντας το κείμενο πιο κατανοητό ή πρέπει να αυξάνεται η ενεργή εμπλοκή των εκπαιδευόμενων τοποθετώντας εμπόδια στη διαδρομή τους;  Στη δεύτερη περίπτωση, τι είδους εμπόδια θα έχουν ωφέλιμη επίδραση στη μάθηση και υπό ποιες προϋποθέσεις;  Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα θα βασιστεί στα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών. Επίσης, θα προταθούν δραστηριότητες οι οποίες αξιολογούν την κατανόηση κειμένου των μαθητών.
E-mail – URL  

Alexandra Gasparinatou <alegas@di.uoa.gr>

 

Σελίδες Ομιλητριών: Γρηγοριάδου ΜαρίαΓασπαρινάτου Αλεξάνδρα
  1.  Διαφάνειες 49ου_Webinar_Γρηγοριάδου-Γασπαρινάτου_Kατανόηση Κειμένου 
  2. Video

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων