«

»

Επεξεργασία Δεδομένων για Ερευνητικές Εργασίες

Κωδικός Διάλεξης: 2016005.
Ημερομηνία και Ώρα Σεμιναρίου: Πέμπτη 26/5/16, 17:00-18:30

Εγγραφή/Αίτηση Συμμετοχής
Αξιολόγηση Σεμιναρίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΗΤΗ – ΔΙΑΛΕΞΗΣ
Επώνυμο Ανδρουλάκης Φωτογραφίαgandroulakis
Όνομα Γεώργιος
Ιδιότητα – Θέση Ομιλητή: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αφίσα σεμιναρίου: Webinar-40-afisa-V2Webinar-40-afisav_2-Α3 (σε pdf για εκτύπωση)
Τίτλος Διάλεξης:

Επεξεργασία Δεδομένων για Ερευνητικές Εργασίες

Περίληψη:  Στο ιστοσεμινάριο θα παρουσιαστούν, εισαγωγικά, οι απαραίτητες στατιστικές μεθοδολογίες για την μονομεταβλητή και διμεταβλητή στατιστική ανάλυση δεδομένων.Επιπλέον, θα απαντηθούν ερωτήματα όπως ποιοι είναι οι απαραίτητοι δείκτες, ποιο το καταλληλότερο είδος γραφήματος και ποιοι είναι οι κατ’ ελάχιστο στατιστικοί έλεγχοι που πρέπει να γίνουν κ.α.
E-mail – URL http://www.bma.upatras.gr/index.php/el/2014-10-03-10-24-02/2014-10-03-10-26-24/10-androula
Σελίδα Ομιλητή
  1. Διαφάνειες παρουσίασης σε pdf
  2. Video 

Webinar-thumb-template-40-V2

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων