«

»

Παιδαγωγική αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων.

Κωδικός Διάλεξης: 2015005.
Ημερομηνία και Ώρα Σεμιναρίου:  Τετάρτη 1/4/2015 18:00-19:30

Αξιολόγηση Διάλεξηςς

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΗΤΗ – ΔΙΑΛΕΞΗΣ
Επώνυμο Μικρόπουλος Φωτογραφία
Όνομα Αναστάσιος
Ιδιότητα – Θέση Ομιλητή: Καθηγητής-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αφίσα σεμιναρίου:  Webinar-26-afisa-Α3
Τίτλος Διάλεξης:

Παιδαγωγική αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων.

Περίληψη: Η επιστημονική έρευνα και πρακτική των τελευταίων 30 ετών δείχνει ότι οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) συνεισφέρουν θετικά στη διδακτική πράξη και τη μαθησιακή διαδικασία.
Η συμβολή των ΤΠΕ προκύπτει αρχικά από τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά τους που συνοψίζονται στην ταχύτατη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων και πληροφοριών, την παρουσίαση και την επικοινωνία τους μέσω πολλαπλών και δυναμικών αναπαραστάσεων. Η ουσιαστική συνεισφορά των ΤΠΕ στη βελτίωση της ποιότητας της μαθησιακής διαδικασίας εντοπίζεται στην παιδαγωγική αξιοποίησή τους, δίνοντας κυρίαρχο και ενεργό ρόλο κυρίως στον μαθητή μέσα από ένα ολοκληρωμένο και στοχοθετημένο μαθησιακό πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό αποτελεί έναν δομημένο τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας με στόχο την οικοδόμηση της γνώσης και παίρνει συνήθως τη μορφή εκπαιδευτικών σεναρίων. Τα εκπαιδευτικά σενάρια εκφράζουν το συνολικό τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης του μαθήματος με τη συνδρομή της τεχνολογίας και περιλαμβάνουν κατάλληλες διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες. Εντάσσονται στο τέταρτο, υψηλό επίπεδο συνάθροισης περιεχομένου σε μοντέλα όπως της ΙΕΕ και της Learnativity.
Βασικό δομικό στοιχείο των διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων αποτελεί το ψηφιακό υλικό, όχι μόνο με τη μορφή έγκυρου, αξιόπιστου και σύγχρονου ψηφιακού περιεχομένου, ως συμπληρωματικής πληροφορίας, αλλά κυρίως με τη μορφή δυναμικών αναπαραστάσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση των νοητικών μοντέλων του μαθητή, αναπαραστάσεις με τις οποίες αυτός εργάζεται με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την οικοδόμηση της γνώσης. Το ψηφιακό αυτό υλικό αποτελείται από αυτόνομες διδακτικές μονάδες, τα μαθησιακά αντικείμενα.
Μαθησιακά αντικείμενα εντοπίζονται σε αποθετήρια, όπως τo πανελλήνιο αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων, φωτόδεντρο. Τα μαθησιακά αντικείμενα ακολουθούν τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και συνδέονται και με το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων. Αποτελούν ισχυρό εργαλείο για τη σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων από τον εκπαιδευτικό. Κυρίως όμως αποτελούν πρόσθετο υλικό για το μαθητή. Στην ελληνική εκπαίδευση, μαθησιακά αντικείμενα είναι άμεσα συνδεδεμένα με το διδακτικό πλαίσιο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω των ψηφιακά εμπλουτισμένων σχολικών εγχειριδίων. Ο εμπλουτισμός έχει ως αποτέλεσμα τη νοηματοδοτημένη παροχή δυναμικής πληροφορίας σε συγκεκριμένα σημεία του ψηφιακού πλέον εγχειριδίου. Συνοπτικά, ο ψηφιακός εμπλουτισμός μέσω των μαθησιακών αντικειμένων:
• είναι τεκμηριωμένος και αιτιολογημένος διδακτικά και παιδαγωγικά
• συνάδει με τα προγράμματα σπουδών και τους διδακτικούς στόχους
• διακρίνεται από επιλεκτικότητα με κριτήριο τις μαθησιακές και διδακτικές ανάγκες
• συμβάλλει στην άρση παρανοήσεων χωρίς να δημιουργεί νέες
• αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες αλλά και παιδαγωγικά ώριμες τεχνολογικές δυνατότητες
• διακρίνεται από απλότητα και φιλικότητα προς το χρήστη, χωρίς να αποπροσανατολίζει με εντυπωσιασμούς
• λαμβάνει υπόψη του το υπαρκτό σχολείο, τις ανάγκες και δυνατότητες του Έλληνα μαθητή και εκπαιδευτικού και προωθεί μια νέα κουλτούρα για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία.
E-mail – URL amikrop@uoi.grhttp://goo.gl/816wfu
Σελίδα Ομιλητή
Βίντεο & Διαφάνειες :

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων