«

»

Επιτυγχάνοντας τη συνεργατική μάθηση μέσα από υπηρεσίες Cloud Computing

Κωδικός Σεμιναρίου: 2013008.
Ημερομηνία και Ώρα Σεμιναρίου: Τετάρτη 18/12/2013 14:00-15:00.
Αξιολόγηση Διάλεξης

13webinar

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΗΤΗ – ΔΙΑΛΕΞΗΣ
Επώνυμο: Φιλίππου filippou
Όνομα: Θεοδόσιος
ΙδιότηταΘέση Ομιλητή: Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
Τίτλος Διάλεξης: Επιτυγχάνοντας τη συνεργατική μάθηση μέσα από υπηρεσίες Cloud Computing
Περίληψη: Παρουσιάζεται μία πρόταση αξιοποίησης των υπηρεσιών Cloud Computing (CC) στο πλαίσιο του μαθήματος “Ερευνητική Εργασία” στο Λύκειο. Η πρόταση ακολουθεί τις αρχές της συνεργατικής και της ομαδοσυνεργατικής μάθησης και υποδεικνύει κάποια λύση στο πρόβλημα της ανομοιογένειας-ετερογένειας των σημερινών εργαστηρίων πληροφορικής των ελληνικών σχολείων. Επίσης, αξιοποιεί τη δυνατότητα των συνεργατικών εργαλείων έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η συνεργατική μάθηση. Όλη η εργασία πραγματοποιείται με εργαλεία και υπηρεσίες τεχνολογίας CC οι οποίες συνδυάζονται για να παράγουν το τελικό προϊόν, που αφορά στη δημιουργία τεχνήματος ή ιστότοπου από τους ίδιους τους μαθητές, με τη χρήση των συνεργατικών εργαλείων που βοηθούν στην αφομοίωση και παραγωγή νέας γνώσης, όπως και στην απόκτηση δεξιοτήτων ΤΠΕ στο πλαίσιο του μαθήματος. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία ενδείκνυται για εργαστήρια με παλιό εξοπλισμό, διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας και ακολουθεί τη συνεργατική, ομαδοσυνεργατική μάθηση. Η πρόταση βασίζεται στους εξής άξονες: οργάνωση των μαθητών σε ομάδες, επιλογή του ερευνητικού θέματος σε συνεργασία με τον καθηγητή, εγγραφή σε υπηρεσία CC και υλοποίηση του έργου μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η παραπάνω διαδικασία εφαρμόστηκε στο εργαστήριο πληροφορικής με την χρήση των υπηρεσιών CC.
Σελίδα Ομιλητή
Διαφάνειες ΠαρουσίασηςΒίντεο Παρουσίασης

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων