ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ 11-12-13 ΜΑΪΟΥ 2021

Α. Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ

Τα παιδιά αφού άκουσαν και είδαν εικόνες από τον μύθο της Περσεφόνης στην συνέχεια τον ζωράφισαν.

Β. ΧΑΡΤΟΚΟΛΛΗΤΙΚΗ

Κάποια από τα παιδιά στις ελεύθερες δραστηριότητες ασχολήθηκαν με την χαρτοκολλητική.

Γ.ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΜΕ ΠΙΝΕΛΑ

Δ. ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΜΕ ΧΑΡΤΟΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΑΚΙ

Ε. Η ΤΟΣΟΔΟΥΛΑ ΣΕ ΑΚΟΥΑΡΕΛΑ