Η Ανεξάρτητη Αρχή του Συνήγορου του Καταναλωτή έχει λάβει την απόφαση της χρήσης εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ εδώ και χρόνια τόσο για την ανάπτυξη και λειτουργία του βασικού Πληροφοριακού της Συστήματος όσο και για την επιτέλεση πλήθους υποστηρικτικών λειτουργειών. Παράλληλα η Αρχή έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση σχετικών λύσεων και στις εφαρμογές γραφείου, χρησιμοποιώντας τη σουίτα προγραμμάτων «Open Office». Η επιλογή της σουίτας εφαρμογών επιλέχθηκε από την Αρχή καθώς κρίθηκε ότι καλύπτει λειτουργεί τις ανάγκες και μπορεί να εγκατασταθεί σε απεριόριστο αριθμό σταθμών εργασίας, ενώ εμφανίζει υψηλή συμβατότητα με ήδη υπάρχοντα αρχεία και υποστηρίζει ανοιχτά πρωτόκολλα διασύνδεσης αρχείων, προτυποποιημένα κατά ISO.
Το συνολικό οικονομικό όφελος από τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ ανέρχεται περίπου στο ποσό των 20.000 ευρώ. Το εν λόγω ποσό αν θεωρηθεί ως κέρδος του Δημοσίου ανά υπάλληλο του προσωπικού της Αρχής μας, τότε το κέρδος αυτό διαμορφώνεται σε ποσό ίσο με 670 ευρώ/υπάλληλο. Γίνεται εύκολα αντιληπτό λοιπόν το τεράστιο ποσό που μπορεί να εξοικονομηθεί υπέρ του Δημοσίου, στο πλαίσιο μάλιστα της έντονης δημοσιονομικής προσπάθειας που καταβάλει τα τελευταία χρόνια, από την υιοθέτηση και χρήση ΕΛ/ΛΑΚ σε όλο το εύρος των απασχολούμενων στις Υπηρεσίες του.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο Συνήγορος του Καταναλωτή συνιστά παράδειγμα έξυπνης αξιοποίησης διαθέσιμων εναλλακτικών τεχνολογικών λύσεων,συνετούς χρήσης των δημόσιων πόρων και εξορθολογισμού των δαπανών.

Σχετικό Δελτίο Τύπου υπάρχει διαθέσιμο εδώ και η σχετική επιστολή ενημέρωσης προς φορείς υπάρχει διαθέσιμη εδώ.

[Πηγή:]  http://www.ellak.gr/