Άρθρα για ‘ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ’

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ: Δοκίμιο είναι ένα είδος γραπτού λόγου με το οποίο έχουν ασχοληθεί διακεκριμένοι άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών και της επιστήμης. Ειδικότερα, δοκίμιο (δοκιμή, προσπάθεια) είναι ένα είδος πεζού λόγου, με μέση συνήθως έκταση, σε αντιδιαστολή προς τις τυπικές, πλήρεις και εξαντλητικές μελέτες.   Θεματολογία: Ο δοκιμιογράφος άλλοτε εκφράζει τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις… (συνέχεια…)

Έννοια Επιστημονικού λόγου: Είναι λόγος με τον οποίο ο επιστήμονας προσπαθεί να αναφερθεί στα πράγματα (επιστημονικά ή όχι), να τα περιγράψει αντικειμενικά, να τα ερμηνεύσει, να μας πείσει ή να μας μεταπείσει ως προς την αντίληψη που έχουμε γι’ αυτά.   Χαρακτήρας του επιστημονικού λόγου Ο επιστημονικός λόγος μπορεί να είναι: Περιγραφικός. Η περιγραφή είναι… (συνέχεια…)