Φέτος ποιοι;

Η Γ τάξη δε φαίνεται διατεθειμένη να φτιάξει κάτι φέτος για τη δράση του Χαμόγελου! Σε κάποια τμήματα αφιέρωσα και 3 μαθήματα για το σχολικό εκφοβισμό, την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Βγήκαν συμπεράσματα από τα παιδιά! Πολύ χρήσιμα! Άραγε τι φέτος; Ιδωμεν!