Πέμπτη 25-1 και ώρα 19:30. Ευχαριστούμε τον Ηλία Μεφίρη που ακούραστα μας ξενάγησε στην Προσωπική έκθεση του με διάφορα είδη άγριων φυτών από το νησί της Λέσβου που συλλέχτηκαν τα τελευταία 6 χρόνια στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λέσβου. Θαυμάσαμε, γνωρίσαμε και μάθαμε τόσα πολλά από τα φυτά της Λέσβου αλλά και από τις γνώσεις του Ηλιά.