Στον αγγλικό γραμματισμό η Βασιλική Μπούρατζη έγραψε το βίντεο αυτό για να γνωριστούμε με τους ευρωπαίους εταίρους μας που θα τους φιλοξενήσουμε τον Απρίλιο.

I introduce myself