Αρχείο για "Απρίλιος, 2013"

Για την πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας

Η ύλη αντιστοιχεί στις προδιαγραφές του επιπέδου Α2 όπως περιγράφονται στο: Αντωνοπούλου, Ν., Βογιατζίδου, Σ. & Τσαγγαλίδης, Α. (2013). Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Νέο αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα. Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού – Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
Περιγραφή του επιπέδου Α2 μπορούν οι υποψήφιοι να αντλήσουν στον παρακάτω σύνδεσμο. http://www.greeklanguage.gr/certification/node/98
Σε γενικές γραμμές σε αυτό το επίπεδο ο υποψήφιος πρέπει να έχει τη βασική επικοινωνιακή ικανότητα, δηλαδή να μπορεί να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα στον προφορικό και στο γραπτό λόγο, τυπικό ή φιλικό, για να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ανάγκες και καταστάσεις επικοινωνίας. Πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί προτάσεις και εκφράσεις οι οποίες εμφανίζονται συχνά και συνδέονται με προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορά, ψυχαγωγία κτλ. Πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας βασικές γλωσσικές δεξιότητες σε καθημερινές καταστάσεις/συνθήκες, που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών γύρω από οικεία θέματα. Ακόμη πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσει πληροφορίες για θέματα οικεία, ρουτίνας ή άμεσης ανάγκης.
Για τη δομή των εξετάσεων και για να δείτε τα θέματα των προηγούμενων εξετάσεων μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες εδώ:
http://www.gsae.edu.gr/el/geniki‐ekpaidefsi‐enilikon/ellinomatheia/mathe‐gia‐tin‐ellinomatheia
Για την πιστοποίηση της γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού
Η ύλη των εξετάσεων συνίσταται σε ό,τι περιλαμβάνεται στο συνημμένο κείμενο.
Ύλη για τις εξετάσεις στοιχείων ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού:
http://www.gsae.edu.gr/attachments/article/850/Ύλη για τις εξετάσεις στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.pdf
Ως υλικό αναφοράς για περαιτέρω μελέτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί το «Στοιχεία Ελληνικής Ιστορίας και Ελληνικού Πολιτισμού» (Τζαμαλή, Κ. & Σκουνάκη, Ι., επιστημονική επιμέλεια Β. Μπόκολας, έκδοση ΓΓΔΒΜ και ΙΔΕΚΕ, διαθέσιμο στο:
http://www.gsae.edu.gr/attachments/article/805/ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.pdf
Για τη δομή των εξετάσεων και για να δείτε τα θέματα των προηγούμενων εξετάσεων μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες εδώ:
http://www.gsae.edu.gr/el/geniki‐ekpaidefsi‐enilikon/ellinomatheia/mathe‐gia‐tin‐ellinomatheia
Η Επιστημονική Επιτροπή
Τσαγγαλίδης Αναστάσιος, αναπληρωτής καθηγητής
Ιακώβου Μαρία, επίκουρη καθηγήτρια
Παπαδοπούλου Δέσποινα, επίκουρη καθηγήτρια
Αικατερίνη Βεντούρα, καθηγήτρια
Μαργαρίτα Τριπολιτάκη,φιλόλογος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η  Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει την παράταση της υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών που θα πραγματοποιηθούν το  Σάββατο 27 Απριλίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι / ες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας της περιοχής τους μέχρι και τη Δευτέρα 22 Απριλίου στις 20:30.

Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι/ες είναι υπήκοοι τρίτων χωρών (όχι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης) με τις εξής προϋποθέσεις:

  • να είναι ηλικίας 16 ετών και άνω
  • να μένουν νόμιμα στην Ελλάδα
  • να μην έχουν ζητήσει άσυλο ή αναγνωριστεί ως πρόσφυγες

Όσοι από τους υποψηφίους κατέχουν ήδη πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Α ή Α2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (και μόνον από αυτό), συμμετέχουν αποκλειστικά στις εξετάσεις των στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από:

  • μια έγχρωμη φωτογραφία
  • ένα φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής ή της βεβαίωσης ότι έχουν υποβάλει αίτηση για άδεια διαμονής
  • το πρωτότυπο διαβατήριο και την πρωτότυπη άδεια διαμονής
  • ένα παράβολο αξίας εξήντα (60) ευρώ, υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 2333) που θα το προμηθευθούν από την Εφορία (ΔΟΥ) – όσοι /ες κατέχουν ήδη πιστοποιητικό Α ή Α2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και θα εξεταστούν μόνο στην ιστορία καταβάλλουν μειωμένο παράβολο αξίας εικοσιπέντε (25) ευρώ.
  • όσοι /ες έχουν πιστοποιητικό Α ή Α2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας πρέπει, επίσης, να έχουν μαζί τους μια φωτοτυπία του πιστοποιητικού αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα  της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ:  www.gsae.edu.gr, όπου θα βρουν την ύλη των εξετάσεων, τις διευθύνσεις των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και θέματα από τις προηγούμενες εξετάσεις.

Πληροφορίες θα δίνονται, επίσης, στα τηλέφωνα: 213 131 1667 [-1655  -1678  -1652]

Δελτίο Τύπου Ελληνομάθεια

Η  Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, πρόκειται να διοργανώσει το

Σάββατο 27 Απριλίου 2013

εξετάσεις για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού  για υπηκόους τρίτων χωρών, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος για το έτος 2013.

Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών (όχι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης) και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • να είναι ηλικίας 16 ετών και άνω,
  • να μένουν νόμιμα στην Ελλάδα

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, συμμετέχουν αποκλειστικά στις εξετάσεις των στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής  από 9/4/2013 έως και 18/4/2013, στo Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Μυτιλήνης οδός Πιττακού 44 (παλαιό Παρθεναγωγείο) τηλ: 2251037401 καθημερινά,  κατά τις εργάσιμες ημέρες ,  από 17:30 έως 20:30.

Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας των ΣΔΕ που δέχονται τις αιτήσεις των υποψηφίων.

-Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από παράβολο, αξίας εξήντα (60) ευρώ, υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 2333).

-Οι υποψήφιοι, οι οποίοι συμμετέχουν μόνον στη γραπτή εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού καταβάλλουν μειωμένο παράβολο αξίας εικοσιπέντε (25) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα  της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ:  www.gsae.edu.gr

Και στα τηλέφωνα: 213 131 1667 [-1655  -1678  -1652]

Για τη δομή των εξετάσεων και για να δείτε τα θέματα των
προηγούμενων εξετάσεων μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες εδώ:
http://www.gsae.edu.gr/el/geniki‐ekpaidefsienilikon/
ellinomatheia/mathe‐gia‐tin‐ellinomatheia

Περιγραφή του επιπέδου Α2 μπορούν οι υποψήφιοι να αντλήσουν στον παρακάτω σύνδεσμο. http://www.greeklanguage.gr/certification/node/98

Εργαστήριο τυροκομίας

Εργαστήριο τυροκομίας πραγματοποιήθηκε στο παράρτημα Καλλονής. Εκπαιδευόμενοι με εμπειρία στο αντικείμενο έδειξαν πρακτικά βήμα βήμα την διαδικασία για την παραγωγή τυριού αλλά και μυτζήθρας. Υπεύθυνος εκπαιδευτής: Παναγιώτης Γεωργιάδης.

Επίσκεψη στο Αεροδρόμειο

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης επισκέφτηκε το αεροδρόμιο Μυτιλήνης εκεί ενημερώθηκε για τις λειτουργίες του αεροδρομίου και  ξεναγήθηκε στους χώρους του.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση