Αρχείο για "Σεπτέμβριος, 2010"

Νέες εγγραφές

Για την εγγραφή σας στο ΣΔΕ Μυτιλήνης χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Έντυπη αίτηση που χορηγούμε εμείς
  • Απολυτήριο δημοτικού
  • Φωτοτυπία της ταυτότητας

Ανανεώσεις Αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο ΣΔΕ Μυτιλήνης

Καλωσορίζουμε τις έμπειρες στην εκπαίδευση ενηλίκων συναδέλφους.  Μπορεί τα προβλήματα του ΣΔΕ Μυτιλήνης να μην τελειώνουν με τις αποσπάσεις δύο συναδέλφων αλλά είναι η αρχή και η εγγύηση μιας καλής χρονιάς.

Πετανίδου Ευθυμία ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων

Μπούρατζη Βασιλική Αγγλικής Γλώσσας

Η ιστοσελίδα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης μετακινήθηκε:

www.sdem.gr 

 

 

 

var _ga

Δελτίο τύπου

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ανακοινώνει ότι οι εγγραφές για την Μυτιλήνη και για τα παραρτήματα Καλλονής & Αγ. Παρασκευής ξεκίνησαν και μπορείτε να μας βρείτε στην οδό Πιττακού 44 (παλαιό Παρθεναγωγείο) στη Μυτιλήνη καθημερινά από τις 18:00 έως τις 20:00. Μπορείτε να ενημερωθείτε για το σχολείο από την ιστοσελίδα www.sdem.gr και email: mail@sde-lesvou.les.sch.gr αλλά και στο τηλέφωνο-φαξ 22510-37401.

Οι οικονομικές, κοινωνικές, επαγγελματικές αλλαγές που βιώνουμε το τελευταίο καιρό επιβάλουν αλλαγές και στον καθένα μας προσωπικά προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα προσαρμογής στις νέες συνθήκες. Ο μόνη διέξοδος για αλλαγή είναι η εκπαίδευση και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι το σχολείο που δίνει την δυνατότητα της επανένταξης στην εκπαιδευτική διαδικασία και απόκτησης απολυτήριου γυμνασίου.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας απευθύνεται σε ενήλικες και έχει διάρκεια δύο έτη με απογευματινή λειτουργία με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στην γλώσσα, τα μαθηματικά, την επικοινωνία, τις ξένες γλώσσες, την πληροφορική. Στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων πολιτισμού. Την προετοιμασία για την εργασιακή ζωή σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία.

Πάντα μπορείς να βρεις χρόνο για κάτι που σε κάνει καλύτερο και δικαιολογίες που αφορούν την ηλικία και την δυνατότητα της μάθησης δεν έχουν θέση στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας προωθούμε την ενεργητική συμμετοχή των Εκπαιδευομένων, την χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων ενηλίκων και νέων τεχνολογιών με εξειδικευμένο προσωπικό σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία τον κόσμο των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης. Εφαρμόζουμε καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διαφέρει από την τυπική εκπαίδευση και ο εκπαιδευόμενος συνδιαμορφώνει την ύλη σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές του ανάγκες.

Τώρα μπορείς! Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση