Οδηγίες – Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης

Στις 10 Μαΐου επιστρέφουν στις τάξεις τους και οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με δήλωση αυτοδιαγνωστικού τεστ (self-test), παράλληλα με τα ισχύοντα προληπτικά μέτρα. Παρακάτω σας παραθέτουμε οδηγίες για την εφαρμογή του μέτρου:

Οδηγίες για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό Covid-19.

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες τους/τις εκπαιδευτικούς όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται κάθε σχολική εβδομάδα, δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης και πριν την έναρξη των μαθημάτων. Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο.
Ειδικότερα, για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο
παραλαμβάνουν οι γονείς / κηδεμόνες τους, με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης του/της ανηλίκου/ης μαθητή/ τριας και την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων).
Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων (Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια).
Οι γονείς / κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/ τριων και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα γιαCOVID-19», στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.
Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα.
O μαθητής  επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό και τη φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου.
Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν.

Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους,
παραμένουν σε κατ’οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα. 

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος για τους/τις μαθητές/τριες, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αυτές, μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και  χειρόγραφα από τους γονείς / κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που βρίσκεται στο τέλος του κειμένου. Σε κάθε περίπτωση όμως το αποτέλεσμα πρέπει να δηλωθεί στην πλατφόρμα του selftesting.gov.gr

Παρακαλούμε για την τήρηση των προβλεπόμενων τόσο για την ασφάλεια των παιδιών όσο και για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας κατά την προσέλευσή τους.Λήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη Γενικά, Μένουμε Ασφαλείς | Σχολιάστε

Οι μαθητές μας τιμούν την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

Όπως κάθε χρόνο στα δια ζώσης μαθήματα έτσι και φέτος, διαδικτυακά φυσικά, ασχοληθήκαμε με την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού βιβλίου που τιμάται στις 2  Απριλίου. Με σκοπό να στρέψουμε το ενδιαφέρον των παιδιών στο παιδικό βιβλίο μέσα σε συνθήκες τηλεκπαίδευσης διαβάσαμε παραμύθια με πρωταγωνιστές τι άλλο;  Βιβλία.

Στη συνέχεια, κάθε παιδί διάλεξε και μας παρουσίασε το αγαπημένο του βιβλίο- παραμύθι και παίξαμε παιχνίδια με τίτλους γνωστών παραμυθιών, γνωστών «παραμυθάδων». Ακόμα, το κάθε παιδί «σκάρωσε» ένα παραμυθάκι με τρία στοιχεία που διάλεξε, το εικονογράφησε και έφτιαξε το εξώφυλλό του εστιάζοντας στα κυριότερα στοιχεία ενός εξωφύλλου: Τίτλος, συγγραφέας, εκδόσεις (όπου πήρε το όνομα του βοηθού που είχαν τα παιδιά σ’ αυτή την προσπάθεια) και μια χαρακτηριστική εικόνα για το συγκεκριμένο παραμύθι.

Με αρωγό την τεχνολογία φτιάξαμε έναν συλλογικό και συλλεκτικό τόμο «Τα παραμύθια μας» τον οποίο σας παρουσιάζουμε. Μην ξεχάσετε στο τέλος του βιβλίου να δείτε τους όμορφους σελιδοδείκτες που έφτιαξαν οι μικροί μας συγγραφείς. Φυσικά, ευχαριστούμε τους γονείς για την πολύτιμη βοήθειά τους και σ’ αυτή μας την προσπάθεια.

Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το παραμύθι του 1ου  Ολοήμερου τμήματος

Το ίδιο έπραξαν και οι μαθητές του 2ου ολοήμερου τμήματος οι οποίοι αφού είδαν και  έμαθαν πως δημιουργείται ένα βιβλίο και ότι όλα ξεκινούν από μία ιδέα, μεταμορφώθηκαν σε συγγραφείς και εικονογράφους  και με  τις ιδέες τους που εξέφρασαν σε μορφή ιδεοθύελλας  δημιούργησαν ιστορίες. 

Στη συνέχεια χωριστήκαν  σε δυάδες  και συνεργάστηκαν  συνεχίζοντας ο ένας την ιστορία του άλλου.

Πατήστε πάνω στην εικόνα να δείτε τις ιδέες μας

Το αποτέλεσμα καταπληκτικό, ο τίτλος της συλλογής «Τα παραμύθια της Αγάπης» επικράτησε έπειτα από ψηφοφορία.

Άλλωστε η τάξη μας πλημμυρίζει από αγάπη.

Όλα ξεκινούν από μία ιδέα λοιπόν, και ένα  βιβλίο είναι ιδέες που όταν υλοποιούνται τα αποτελέσματα είναι εκθαμβωτικά. Ιδιαίτερα όταν αυτές οι ιδέες προέρχονται από παιδιά.

Καλή Ανάγνωση !

Οι μαθητές της πρωινής ομάδας του 2ου τμήματος αφού έμαθαν πως δημιουργείται ένα βιβλίο, έγιναν συγγραφείς και εικονογράφοι της δικής μας συνεργατικής ιστορίας. Το κάθε παιδί διάλεξε ένα στοιχείο της ιστορίας. Πιο συγκεκριμένα ένα παιδί διάλεξε τον ήρωα, άλλο τον τόπο που διαδραματίζεται, άλλο το πρόβλημα που παρουσιάζεται και άλλο την λύση του.

Μέσα από μια συζήτηση δέσαμε την ιστορία προσθέτοντας πάντα το μαγικό μας στοιχείο, την Φαντασία μας! Τα παιδιά ζωγράφισαν τα στοιχεία που είχαν διαλέξει και το αποτέλεσμά μας μπορείτε να το δείτε στο παρακάτω βίντεο:

Στην συνέχεια αφού τα παιδιά έστειλαν τις ζωγραφιές από τους ήρωες του παραμυθιού μας, οι ζωγραφιές έγιναν φιγούρες θεάτρου σκιών. Στήθηκε ένα αυτοσχέδιο θέατρο σκιών και δόθηκε μια διαδικτυακή παράσταση!

Τέλος φτιάξαμε τους δικούς μας σελιδοδείκτες για να μην χάνουμε την σελίδα όταν διαβάζουμε το αγαπημένο μας βιβλίο.

Καλό διάβασμα και να θυμάστε πάντα πως ένα βιβλίο μπορεί να σας ταξιδέψει και να σας κρατήσει όμορφη συντροφιά!

Δημοσιεύθηκε στη Γενικά, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου | Σχολιάστε

Ευχές για Καλό Πάσχα

 

Οι μαθητές και  οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας σας εύχονται ολόθερμα 

Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση με υγεία στις οικογένειές σας! 

 

 

 

 

 

Δημοσιεύθηκε στη Γενικά | Σχολιάστε

«Η ιστορία του άσπρου Κρίνου»

Η έναρξη της ελληνικής Επανάστασης τοποθετείται την 25η Μαρτίου. Εκείνη την ημέρα η Ελλάδα μας  γιορτάζει και συνδέει δύο μεγάλα ιδανικά, την Ελευθερία του Έθνους και την Ορθοδοξία με την εορτή του  Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Αφιερώσαμε μέρος των μαθημάτων μας μιλώντας και συζητώντας για την  γιορτή της Ορθοδοξίας. Σχολιάσαμε τον πίνακα The Annunciation του Nicolas Poussin και διηγηθήκαμε την ιστορία του Ευαγγελισμού.

Ταυτόχρονα θέσαμε το ερώτημα, γιατί άραγε να διάλεξε  ο Αρχάγγελος τον Κρίνο να παραδώσει στην Παναγία; Ποιος ο συμβολισμός του λευκού λουλουδιού που με αυτό αναγγέλλεται η  χαρμόσυνη είδηση της γέννησης του Χριστού;

Για να μάθουμε για ποιον λόγο επιλέχθηκε αυτό το λουλούδι διαβάσαμε με τα παιδιά μία χαριτωμένη ιστορία η οποία διαδραματίζεται σε ένα πολύχρωμο περιβόλι όπου τα λουλούδια τσακώνονται για το ποιο είναι το πιο όμορφο με θεατή τον Κρίνο.

Η ιστορία αυτή έχει σκοπό  να αφηγηθεί την ιστορία του Ευαγγελισμού και παράλληλα να αφήσει ένα μήνυμα. Την αξία της ταπεινότητας, της αγνότητας, την αθωότητας και την Ειρήνης.

Στη συνέχεια, τα  χεράκια των παιδιών μας μεταμορφώθηκαν σε όμορφα κρινάκια τα οποία βρίσκονται στον όμορφο λουλουδένιο κήπο μας μην ξεχνώντας ότι η ομορφιά της ψυχής είναι αυτή που παίζει ρόλο και σε κάνει όμορφο.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την ιστορία και να δείτε τους Κρίνους μας οι οποίοι κατασκευάστηκαν από τα χεράκια των παιδιών.

Πατήστε στην εικόνα για να διαβάσετε την ιστορία

Σημ:Η ιστορία του κήπου με τα λουλούδια είναι πολύ παλιά και άγνωστης προέλευσης. Τελευταία αναφορά έχει γίνει στο ιστολόγιο   Η Νάτα…Λίνα στο Νηπιαγωγείο.

 

Δημοσιεύθηκε στη Γενικά, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση | Σχολιάστε

25η Μαρτίου 2021, 200 χρόνια από την Επανάσταση.

Φέτος, η σημαντική επέτειος των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 μας βρήκε να την γιορτάζουμε εξ αποστάσεως.

Η πρωινή ομάδα του 2ου τμήματος σας παρουσιάζει τις δημιουργίες της για την διπλή γιορτή της Ελλάδας.

Ευαγγελισμός

Αφού μάθαμε την ιστορία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ζωγραφίσαμε τα βασικά στοιχεία της και βάλαμε στην σειρά τα γεγονότα (ιδέα της κυρίας Σοφίας που υλοποιήθηκε και στα δυο υπό-τμήματα μας).

Στην συνέχεια δημιουργήσαμε τον κρίνο που έδωσε ο Άγγελος στην Παναγίτσα με υλικά που είχαμε στο σπίτι.

 

Επανάσταση

Φτιάξαμε τα δικά μας τσολιαδάκια από ανακυκλώσιμα υλικά και τα φανταστήκαμε να πολεμάνε στα βουνά όπως οι ήρωες του 1821.

Ζωγραφίσαμε τις σημαίες μας, τον τσολιά μας και γράψαμε «Ελευθερία ή Θάνατος».

Οι καθημερινοί Ήρωες του σήμερα.

Μιλώντας για το τι κάνει κάποιον ήρωα, μιλήσαμε για τους σύγχρονους ήρωες, που δεν χρειάζεται να πολεμήσουν αλλά με τον τρόπο τους βοηθάνε τον συνάνθρωπό τους, την οικογένειά τους, το περιβάλλον μας, τα ζωάκια μας, την επιστήμη και όλο τον κόσμο χωρίς να περιμένουν να κερδίσουν κάτι από αυτό. Ζωγραφίσαμε ο καθένας τον δικό του ήρωα και το στείλαμε στον διαγωνισμό του Κυκλαδίτικου Μουσείου, που φέτος είχε ως θέμα τους Καθημερινούς Ήρωες.

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό: https://kidscontest.cycladic.gr

 

 

 

Δημοσιεύθηκε στη Γενικά, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση | Σχολιάστε

Μουσείο «Τα ελληνάκια»

Ένα ιδιαίτερο βιβλίο στάθηκε αφορμή να στηθεί ένα μουσείο με τις δημιουργίες των μαθητών μας, το οποίο κατά την είσοδό του μας μεταφέρει σε μια άλλη εποχή της Ελλάδας. Μας μεταφέρει στην εποχή εκείνη που η Ελλάδα βρισκόταν κάτω από τον τούρκικο ζυγό και λίγο πριν την Επανάσταση του 1821.

Αναφερόμαστε στο  βιβλίο της Ευγενίας Φακίνου «Τα ελληνάκια» με την εξαιρετική εικονογράφηση η οποία είναι εμπνευσμένη από την κεντήματα και υφαντά της λαϊκής παράδοσης.

Δεν θα σας πούμε περισσότερα, θα σας αφήσουμε να περιηγηθείτε στο μουσείο μας, να θαυμάσετε τα υφαντά και τα κεντήματα των μαθητών μας, και τις όμορφες εικαστικές απεικονίσεις της ιστορίας. 

Στο τέλος θα συναντήσετε το περιστέρι της Ειρήνης με την κεντημένη Ελευθερία, έτοιμο να πετάξει ψηλά στον ουρανό κρατώντας την σφιχτά στο ράμφος του

Στην τελευταία αίθουσα του μουσείου, προβάλετε η ιστορία την οποία και μπορείτε να παρακολουθήσετε.

Πατήστε στην εικόνα για να περιηγηθείτε στο μουσείο μας.

 

Δημοσιεύθηκε στη Γενικά | Σχολιάστε

Το έθιμο της κυρά Σαρακοστής

 

Η κυρά Σαρακοστή είναι ένα από τα πιο παλιά έθιμα τα οποία σχετίζονται με το Πάσχα. Ήταν  ένα αυτοσχέδιο ημερολόγιο, μετρητάρι όπως  το έλεγαν, με το οποίο μετρούσαν τις εβδομάδες από την Καθαρά Δευτέρα έως το Πάσχα.

Χαρακτηριστικό της κυράς Σαρακοστής είναι τα σταυρωμένα της  χέρια και ο Σταυρός στο κεφάλι καθώς προσεύχεται συνέχεια, η απουσία στόματος που συμβολίζει την αυστηρή νηστεία έως το Πάσχα και φυσικά τα 7 της πόδια, που συμβολίζουν τις εφτά εβδομάδες έως το Πάσχα.

Από το Σάββατο μετά από την Καθαρά Δευτερά, έκοβαν ένα πόδι της κυράς Σαρακοστής και έτσι ήξεραν πόσες εβδομάδες έμειναν έως το Πάσχα. Σύμφωνα με την παράδοση, το τελευταίο πόδι που έκοβαν το Μεγάλο Σάββατο το έκρυβαν σε ένα ξερό σύκο ή σε ένα καρύδι και όποιος το έβρισκε θα ήταν ο τυχερός της Χρονιάς.

Οι μαθητές του σχολείου μας κράτησαν το έθιμο και έφτιαξαν με την βοήθεια των γονέων τους την κυρά Σαρακοστή κατά την διάρκεια της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Παρακάτω οι δημιουργίες των μαθητών του 1ου & 2ου Τμήματος

Καλή Σαρακοστή!

 

Δημοσιεύθηκε στη Γενικά, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Πάσχα | Σχολιάστε

Οι Απόκριες στην διαδικτυακή μας τάξη.

Συνήθως οι Απόκριες είναι μια πολύ διασκεδαστική γιορτή για τα παιδιά. Στα σχολεία γίνονται πολλές ευχάριστες και παιχνιδιάρικες δραστηριότητες. Πολύχρωμες κατασκευές μασκών, καπέλων κλπ, παιχνίδια, αναβίωση εθίμων και στο τέλος ένα διασκεδαστικό πάρτυ μασκέ.

Φέτος δυστυχώς οι καταστάσεις μας έφεραν στα διαδικτυακά μαθήματα τα οποία μας στερούν την φυσική επαφή. Αυτό το γεγονός όμως προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο πιο ευχάριστο γίνεται για τα παιδιά.

Οι κατασκευές μας περιορίστηκαν σε υλικά που έχουμε στο σπίτι και τα σχέδια σε ιχνογραφήματα των ίδιων των παιδιών. Παρ’ όλη την απλότητα , το αποτέλεσμα τα χαροποίησε ιδιαίτερα και τα χαμόγελα ζωγραφίστηκαν στα πρόσωπά τους.

Παρακάτω θα δείτε ένα βιντεάκι από το 2ο τμήμα του Νηπιαγωγείου μας (πρωινή ομάδα), με την κατασκευή ενός κλόουν από το αποτύπωμα του χεριού των παιδιών και ένα καλαμάκι. Ακόμα θα δείτε την μεταμόρφωση της ιατρικής μάσκας προστασίας σε μάσκα κλόουν.

Τέλος δημιουργήθηκαν οι χαρταετοί του τμήματος φτιαγμένοι από πολύχρωμα χαρτιά και με την ανεκτίμητη βοήθεια των γονέων.

Λόγω καιρού και καραντίνας πολλοί δεν κατάφεραν να πετάξουν τον χαρταετό τους . Με το βιντεάκι που δημιουργήθηκε προσπαθήσαμε να τους φανταστούμε να πετάνε στους αιθέρες.

Με την ευχή να γυρίσουμε σύντομα στις τάξεις μας και να συνεχίσουμε τα μαθήματα μας με την μορφή που όλοι έχουμε μάθει και αγαπήσει.

 

Δημοσιεύθηκε στη Γενικά, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση | Σχολιάστε

Οι Χαρταετοί της Φιλίας

Το έθιμο του πετάγματος του Χαρταετού την Καθαρά Δευτέρα, είναι ένα έθιμο που αρέσει ιδιαίτερα στα παιδιά και το επεξεργαζόμαστε κάθε χρόνο στην τάξη μας. Φέτος αν και οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες δεν θα μπορούσε να λείψει από την διαδικτυακή μας τάξη η ενασχόλησή μας μαζί του.

Αρχικά  συζητήσαμε με τα παιδιά για το πώς περάσαμε την Καθαρά Δευτέρα και αν πέταξαν Χαρταετό. Στη συνέχεια διαβάσαμε την Ιστορία του «Χαρταετού της Φιλίας». Ένα υπέροχο παραμύθι γραμμένο και εικονογραφημένο από τους μαθητές του Νηπιαγωγείου Τριφυλλίου.

Το παραμύθι μας εξιστορεί την ιστορία ενός λυπημένου  ολόλευκου Χαρταετού ο οποίος  ψάχνει να βρει την συνταγή της Φιλίας προκειμένου να σταματήσει ο Πόλεμος, η Λύπη και η Στεναχώρια. Αφού  μάθαμε ποια είναι τα συστατικά της αληθινής Φιλίας και γνωρίζοντας  πόσο σημαντική είναι, αποφασίσαμε να την ζωγραφίσουμε για να μας συντροφεύει στην τάξη μας.

Πατήστε πάνω στην εικόνα

Ταυτόχρονα  ζωγραφίσαμε μέσω της εφαρμογής συνεργατικά  έναν πολύχρωμο Χαρταετό επιλέγοντας  ο καθένας  μας και από ένα χρώμα στους φιόγκους της ουράς του και τον  αφήσαμε ελεύθερο να πετάξει ψηλά στον Ουρανό.

Στη συνέχεια παρατηρήσαμε πίνακες ζωγραφικής διάσημων ζωγράφων σχολιάζοντας τα χρώματα που χρησιμοποίησαν για να απεικονίσουν τους χαρταετούς τους καθώς  και το σχήμα που τους έδωσαν. Μετρήσαμε τις γωνίες τους όπως και τα τρίγωνα που συνθέτουν τους Χαρταετούς στις εικόνες. Διαπιστώσαμε ότι οι Χαρταετοί με 6  τρίγωνα έχουν σχήμα  εξάγωνο και οι αυτοί με 8 Οκτάγωνο.

Χαρταετοί στην Ακρόπολη

Σειρά είχαν τώρα οι δικοί μας χαρταετοί. Φροντίσαμε και είχαμε σχεδιάσει 6 τρίγωνα τα οποία κόψαμε, χρωματίσαμε, και τα συνθέσαμε σε ένα εξάγωνο Χαρταετό όπως είδαμε στους πίνακες.

Τέλος αφήσαμε τους Χαρταετούς μας να ανεμίζουν παρέα για να παίξουν όλοι μαζί στον ουρανό το Παιχνίδι της Φιλίας αφού τώρα ξέρουμε πια την συνταγή.

 

 

Δημοσιεύθηκε στη Γενικά, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση | Σχολιάστε

Οι Αρλεκίνοι της Παστίδας μας ξεναγούν στην Βενετία

Από καμία βιβλιοθήκη νηπιαγωγείου δεν λείπει το υπέροχο βιβλίο της Ζωρζ Σαρρή «Ο Αρλεκίνος».  Πρόκειται  για μία  πολύ συγκινητική  ιστορία η οποία διαδραματίζεται στην Βενετία.

Λίγα λόγια από το οπισθόφυλλο του Αρλεκίνου…..

¨Ο Αρλεκίνος και η δύναμη της φαντασίας, της αγάπης , της αισιόδοξης  στάσης απέναντι στη ζωή…. Ένα αγόρι φτωχό που πιστεύει πως δεν μπορεί να συμμετέχει στο γλέντι της Αποκριάς, μόνο να κοιτάζει από μακριά τους άλλους με τις φανταχτερές και πλούσιες στολές τους να διασκεδάζουν. Όμως, πίσω του στέκει η μητέρα του. Η αγάπη κι η έννοια της για το γιο της, άγρυπνοι φρουροί, θα διώξουν μακριά του τη στεναχώρια. Το μαγικό μπαούλο ανοίγει, τα πολύχρωμα κουρέλια ενώνονται και η μητέρα Φαντασία χαρίζει στο γιο της την πιο όμορφη αποκριάτικη στολή¨

Έπειτα από την ανάγνωση της ιστορίας, κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι μαθητές μας έφτιαξαν στολή όμοια του Αρλεκίνου και  μας ταξίδεψαν στο καρναβάλι της  Βενετίας, εκεί που βρίσκεται και το μικρό αγόρι της ιστορίας μας.

Ελάτε να σας ξεναγήσουμε….

Δημοσιεύθηκε στη Γενικά, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση | Σχολιάστε