Αρχεία για 3 Μαρτίου 2018

Το ΦΕΚ του νόμου 4521/18 “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις” »

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4521/2018 “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις”. Μεταξύ άλλων: Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Άρθρο 29), σταδιακά εφαρμόζεται η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή (Άρθρο 33) κ.ά.

Ίδρυση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων »

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζεται το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αιτήσεις εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. »

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, από σήμερα, Παρασκευή 02/03/2018 να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα της 3ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. που πρόκειται να διεξαχθεί κατά το διάστημα Απριλίου – Ιουλίου 2018.