Αρχεία για 15 Φεβρουαρίου 2018

Το Σχέδιο Νόμου για την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής και άλλες Διατάξεις »

Στο Σχέδιο Νόμου για την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, μεταξύ άλλων, υπάρχουν διατάξεις για την ενοποίηση των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τη φοίτηση νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, η οποία γίνεται υποχρεωτική σταδιακά από το σχολικό έτος 2018-2019, κ.ά.

Μ.Μ. Τσίπρα: Γνωμοδότηση για αναδρομικότητα αναμοριοδότησης σχολικών μονάδων »

Συνεπώς, το Σύνταγμα υιοθετεί ρητά τον κανόνα της μη αναδρομικότητας του νόμου που προκύπτει από την αρχή του κράτους δικαίου και ειδικότερα από την αρχή της ασφάλειας του δικαίου. Συνακόλουθα, είναι σφόδρα αμφίβολη η συνταγματικότητα μίας ενδεχόμενης προσπάθειας να προσδοθεί αναδρομική ισχύ σε όποια νομοθετική ρύθμιση που σχετίζεται με την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων, δεδομένου, […]

Συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π. »

Τη Δευτέρα 5-2-2018, έπειτα από αίτημα του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π. με αντικείμενο το πιλοτικό πρόγραμμα Υποστήριξης μουσουλμανοπαίδων στα νηπιαγωγεία της Θράκης.

Β. Παληγιάννης: Ο αριθμός αιτήσεων μεταθέσεων εκπαιδευτικών ΠΕ ανά ειδικότητα »

Με βάση την ενημέρωσή μου οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Π.Ε. κι εκτός απροόπτου θα πραγματοποιηθούν εντός του Μαρτίου. Ο αριθμός των αιτήσεων μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ανέρχεται σε 4.937. Αναλυτικά έχουν ως εξής: